27 apr 2007 10:52

Ratificatie Protocol toegang tot archieven van de deportatie tijdens Wereldoorlog II

De Minister van Buitenlandse Zaken is tevreden dat het Parlement op 24 avril 2007 het Protocol geratificeerd heeft, dat wetenschappers en onderzoekers tot de archieven van de deportatie tijdens Wereldoorlog II in Bad Arolsen ( Duitsland) toegang geeft.

De Minister van Buitenlandse Zaken is tevreden dat het Parlement op 24 avril 2007 het Protocol geratificeerd heeft, dat wetenschappers en onderzoekers tot de archieven van de deportatie tijdens Wereldoorlog II in Bad Arolsen ( Duitsland) toegang geeft.

Brussel, 26/04/2007 De Minister van Buitenlandse Zaken is tevreden dat het Parlement op 24 avril 2007 het Protocol geratificeerd heeft, dat wetenschappers en onderzoekers tot de archieven van de deportatie tijdens Wereldoorlog II in Bad Arolsen ( Duitsland) toegang geeft. « Meer dan zestig jaar na het einde van de tweede wereldoorlog, werd de noodzaak aangevoeld om de toegang tot de archieven en documenten van de Internationale Opsporingsdienst voor wetenschappers en onderzoekers mogelijk te maken. Dit is van wezenlijk belang om de komende generaties te blijven herinneren aan de gruwelen van de tweede wereldoorlog, » aldus Minister De Gucht. De archieven van de Internationale Opsporingsdienst in het Duitse Bad Arolsen, die op initiatief van de geaalieerden opgericht werd in de jaren '50, bevatten een ruime documentatie over de verplaatsingegn en het lot van de slachtoffers van de massadeportaties tidens de tweede wereldoorlog. De bestanden omvatten meer dan 40 miljoen stukken betreffende ongeveer 17 miljoen personen : joden, verplicht tewerkgestelden, weerstanders, zigeuners en alle anderen die slachtoffer waren van deze gruwelen. De openstelling van de archieven werd beslist na onderhandelingen tussen de lidstaten van de Internationale Commissie van de Internationale Opsoringsdienst. België maakt, samen met Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Israël, de Verenigde Staten van Amerika, Griekenland en Polen deel uit van deze Internationale Commissie. Dit Protocol waarbij het oorspronkelijk verdrag van 1955 wordt geamendeerd, werd door België ondertekend op 30 oktober 2006.