20 apr 2005 02:00

Reactie Minister De Gucht inzake de goedkeuring van de VN-Ontwerpconventie over nucleair terrorisme.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich ten zeerste over het feit dat de Algemene Vergadering van de VN op 13 april jongstleden de ontwerpconventie inzake repressie van daden van nucleair terrorisme heeft goedgekeurd. Deze ontwerpconventie, die tot stand kwam na een onderhandelingsproces van meerdere jaren, zal op 14 september 2005 ter ondertekening worden opengesteld en dit naar aanleiding van het begin van de 60ste zitting van de Algemene Vergadering.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich ten zeerste over het feit dat de Algemene Vergadering van de VN op 13 april jongstleden de ontwerpconventie inzake repressie van daden van nucleair terrorisme heeft goedgekeurd. Deze ontwerpconventie, die tot stand kwam na een onderhandelingsproces van meerdere jaren, zal op 14 september 2005 ter ondertekening worden opengesteld en dit naar aanleiding van het begin van de 60ste zitting van de Algemene Vergadering.

Brussel, 18/04/2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich ten zeerste over het feit dat de Algemene Vergadering van de VN op 13 april jongstleden de ontwerpconventie inzake repressie van daden van nucleair terrorisme heeft goedgekeurd. Deze ontwerpconventie, die tot stand kwam na een onderhandelingsproces van meerdere jaren, zal op 14 september 2005 ter ondertekening worden opengesteld en dit naar aanleiding van het begin van de 60ste zitting van de Algemene Vergadering. De ontwerpconventie voorziet onder meer in de criminalisering van het bezit en het gebruik van nucleaire materialen voor terroristische doeleinden, een betere informatie-uitwisseling tussen de verdragspartijen met het oog op de detectie, de preventie en de bestrijding van misdrijven van nucleair terrorisme en een vereenvoudiging van de voorwaarden en procedures van uitlevering. Volgens Minister De Gucht wordt met deze goedkeuring een belangrijke stap gezet inzake de internationale strijd tegen het terrorisme in het algemeen en inzake de preventie van misdrijven van nucleair terrorisme in het bijzonder. Minister De Gucht hoopt ook dat deze doorbraak de werkzaamheden rond de finalisering van een Globale Conventie tegen terrorisme en de zoektocht naar een universeel aanvaardbare definitie van 'terrorisme' in gunstige zin zal beïnvloeden. België zal alvast de nodige stappen ondernemen om deze ontwerpconventie zo snel mogelijk, na de openstelling tot ondertekening, te ondertekenen en te ratificeren.