02 aug 2007 13:14

Reactie Minister De Gucht op de goedkeuring van de VN-resolutie over Darfur

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht is blij met de goedkeuring van resolutie 1769 over de situatie in Darfour, Soedan.

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht is blij met de goedkeuring van resolutie 1769 over de situatie in Darfour, Soedan.

Brussel, 1/08/2007. Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht is blij met de goedkeuring van resolutie 1769 over de situatie in Darfour, Soedan. "Deze resolutie betekent een doorslaggevend moment voor de actie van de Veiligheidsraad, als antwoord op de crisis in Darfour. Door UNAMID op te richten, en deze organisatie te voorzien van een krachtig mandaat en doeltreffende bevelstructuren, heeft de Veiligheidsraad er een cruciaal middel bij zowel voor de bescherming van de burgerbevolkingen die in gevaar zijn als voor het zoeken naar een oplossing voor de huidige crisis, een oplossing die er enkel maar kan komen als alle actoren zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden ten gunste van een politiek proces. Gezien de omvang van de humanitaire crisis in Darfour moest deze beslissing er snel komen. De afgelopen jaren vielen er meer dan 200.000 doden en meer dan 2 miljoen personen werden uit hun huis gezet. En dat de onveilige situatie blijft aanhouden, heb ik zelf kunnen vaststellen tijdens mijn bezoek aan Darfour in mei van dit jaar. Deze resolutie die voorziet in de oprichting van deze eerste hybride vredesmacht vormt een sleutelmoment voor de samenwerking van de Verenigde Naties met de Afrikaanse Unie. Ik ben blij dat deze beslissing met eenparigheid van stemmen kon worden genomen. In dat opzicht erken ik de beslissende rol die de Afrikaanse Unie en haar leden die zetelen in de Veiligheidsraad hebben gespeeld. Daarom zal België de komende weken en maanden de inspanningen van de Secretaris-Generaal blijven steunen – zowel in de eerste plaats voor een snelle ontplooiing van de hulpvoorzieningen aan de Missie van de Afrikaanse Unie in Soudan en later voor UNAMID als voor zijn inspanningen tot politieke bemiddeling," besluit Minister De Gucht.