22 mei 2006 17:15

Reactie Minister De Gucht op nieuwe Irakese regering

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De gucht feliciteert het Irakese volk met het tot stand komen van een democratisch verkozen regering, dit conform de nieuwe Grondwet.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De gucht feliciteert het Irakese volk met het tot stand komen van een democratisch verkozen regering, dit conform de nieuwe Grondwet.

Brussel, 20 mei 2006 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De gucht feliciteert het Irakese volk met het tot stand komen van een democratisch verkozen regering, dit conform de nieuwe Grondwet. "Deze regeringsvorming is de laatste formele stap van het politieke transitieproces na de verkiezingen van december 2005 en het democratisch bekrachtigen van de Grondwet in oktober 2005. Ik roep de regering op te functioneren in een geest van nationale eenheid en inclusiviteit in dienst van alle Irakezen", aldus de Minister. "Het versterken van de rechtsstaat en de veiligheid enerzijds en het bijdragen tot de wederopbouw en het welzijn van de Irakezen anderzijds zijn twee prioritaire werven die de regering zal moeten aanpakken" volgens De gucht. België zal zijn politieke en financiële steun aan het vredesproces in Irak verderzetten. Daarbij dient aangedrongen te worden op de constructieve betrokkenheid van de Irakezen en van de staten in de regio aangaande het nationale verzoeningsproces.