23 jan 2006 12:54

Reactie Minister De Gucht op overlijden van de Kosovaarse President Rugova

De Voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, geeft uitdrukking aan zijn gevoelens van diepe medeleven ten aanzien van het Kosovaarse volk en de familie van President Ibrahim Rugova na het vernemen van diens overlijden vandaag.

De Voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, geeft uitdrukking aan zijn gevoelens van diepe medeleven ten aanzien van het Kosovaarse volk en de familie van President Ibrahim Rugova na het vernemen van diens overlijden vandaag.

Brussel, 21 januari 2006 De Voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, geeft uitdrukking aan zijn gevoelens van diepe medeleven ten aanzien van het Kosovaarse volk en de familie van President Ibrahim Rugova na het vernemen van diens overlijden vandaag. "Ik heb een gevoel van groot verlies na het overlijden van een mens die de verpersoonlijking was van de zoektocht naar een vreedzame en democratische toekomst voor zijn geliefd Kosovo", aldus de Minister. "Zijn gehele leven was hij pacifist, na de Tweede Wereldoorlog toen zowel zijn vader als zijn grootvader geëxecuteerd werden, als tijdens het decennium van onderdrukking in Kosovo voor de NAVO-interventie in 1999 gedroeg hij zich steeds als een voorbeeld. Hij was een uitzonderlijke persoonlijkheid in de Balkan geschiedenis". De Voorzitter voegde hieraan toe dat de grootste bijdrage die kan geleverd worden aan zijn nagedachtenis erin zou bestaan om hetzelfde vreedzame pad verder te volgen: "We moeten ons respect tonen voor hem door niet toe te laten dat zijn overlijden de vooruitzichten voor een duurzame oplossing zouden in gevaar brengen tijdens deze delicate periode", aldus tot slot Minister De Gucht. Het Nieuws van zijn overlijden werd ook door het Hoofd van de OVSE-missie in Kosovo, Ambassadeur Werner Wendt, met persoonlijke droefheid ontvangen: "Hoewel ik mijn functie pas in april opnam heb ik het gevoel dat ik President Rugova goed heb leren kennen en respecteerde als een vriend. Hij zal sterk gemist worden en zijn voorbeeld moet een inspiratiebron voor ons allen zijn".