07 feb 2005 01:00

Reactie Minister De Gucht op uitstel bezoek Dalai Lama

Reactie Minister De Gucht op uitstel bezoek Dalai Lama

Reactie Minister De Gucht op uitstel bezoek Dalai Lama

Brussel, 6/02/2005. Naar aanleiding van de beslissing van de Dalai Lama om zijn bezoek aan België in juni van dit jaar niet op het voorziene moment te laten plaatsvinden, bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht dat er zich inderdaad een probleem voordeed. Immers, door louter toeval viel de reis van de Dalai Lama samen met het geplande staatsbezoek van de koning aan China. Dat probleem werd voorgelegd aan de Dalai Lama, die als beleidslijn heeft dat hij de betrekkingen tussen derde landen en China niet wil schaden. De Dalai Lama heeft in volle vrijheid zijn beslissing genomen.België is immers een land dat de fundamentele rechten en vrijheden, waaronder de godsdienstvrijheid, respecteert, aldus minister De Gucht.