24 dec 2004 01:00

Reactie Minister De Gucht over de vrijlating van de twee Franse journalisten

Reactie Minister De Gucht over de vrijlating van de twee Franse journalisten

Reactie Minister De Gucht over de vrijlating van de twee Franse journalisten

Brussel, 23 december 2004 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de vrijlating van de twee franse journalisten, Christian Chesnot en Georges Malbrunot, die gedurende vier maanden gegijzeld werden in Irak. «Jammer genoeg blijft de tactiek van het nemen van gijzelaars en het doden van buitenlanders in Irak voortduren. Dit verhindert de noodzakelijke wederopbouw van dit land. Laat ons hopen dat met de vrijlating van de twee Franse journalisten ook andere gelijkaardige dossiers tot een goed einde kunnen gebracht worden», aldus Minister De Gucht.