29 nov 2005 12:56

Reactie Minister Karel De Gucht Euromed-Top (Barcelona, 27-28/11/2005)

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het gebrek aan overeenstemming dat bereikt werd tussen de Euromed-landen op de Top van staats- en regeringsleiders in Barcelona.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het gebrek aan overeenstemming dat bereikt werd tussen de Euromed-landen op de Top van staats- en regeringsleiders in Barcelona.

Brussel, 28/11/2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het gebrek aan overeenstemming dat bereikt werd tussen de Euromed-landen op de Top van staats- en regeringsleiders in Barcelona. Minister De Gucht, die België vertegenwoordigde op de Top, is teleurgesteld dat het niet tot een gemeenschappelijke slotverklaring gekomen is, maar benadrukt tezelfdertijd het belang van het Barcelona-proces naar de toekomst toe. "Eens te meer blijkt dat het water tussen de betrokken landen over gevoelige thema's als het vredesproces in het Midden Oosten, terrorisme en modernisering nog erg diep is," aldus minister De Gucht, "maar dit betekent zeker niet dat men het kind met het badwater weg wil gooien. Uit de vergaderingen en de bilaterale gesprekken die ik in de marge van deze top had, werd duidelijk dat alle landen het belang van het Euromediterrane partnerschap inzien. De regionale samenwerking op vlak van economie, migratie en veiligheid komt hiermee dus niet in het gedrang." In de marge van de Top werd gisteren eveneens gesproken over de Alliance of Civilisations. België heeft besloten toe te zullen treden tot de "Group of Friends" die dit initiatief tot interculturele dialoog ondersteunt en er financiële steun aan te verlenen.