30 jan 2004 01:00

Reactie Minister Michel op aanslag van 29 januari 2004 in Jeruzalem

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel veroordeelt in de scherpste bewoordingen de zelfmoordaanslag van heden tegen een passagiersbus te Jeruzalem.

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel veroordeelt in de scherpste bewoordingen de zelfmoordaanslag van heden tegen een passagiersbus te Jeruzalem.

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel veroordeelt in de scherpste bewoordingen de zelfmoordaanslag van heden tegen een passagiersbus te Jeruzalem. Zelfmoordaanslagen tegen burgers zijn altijd en overal volstrekt onaanvaardbaar. De Minister wenst zijn diepe medeleven te betuigen met de families van de slachtoffers en met de regering van Israël. Het geweld, dat recent opnieuw de kop opsteekt in Israël en in de palestijnse gebieden, leidt ons opnieuw af van het pad van het minimale vertrouwen dat nodig is om de vrede een kans te geven. "De tegenstanders van het vredesproces domineren momenteel het terrein, we moeten deze vicieuze cirkel breken", aldus een geschokte Minister Michel. De Minister is ervan overtuigd "dat de spiraal van geweld enkel kan doorbroken worden door beide partijen een vernieuwd perspectief te bieden op vrede, waarbij terreur en represaille de plaats ruimen voor dialoog en overleg. De bouwsteen daarvoor blijft het stappenplan". In het licht van zijn bezoek aan Israël op 16 en 17 februari eerstkomend, wenst de Minister nogmaals zijn boodschap van vrede en verzoening uit te dragen.