06 apr 2004 02:00

Reactie Minister Michel op dodelijke incidenten in Irak

Reactie Minister Michel op dodelijke incidenten in Irak

Reactie Minister Michel op dodelijke incidenten in Irak

Brussel, 5 april 2004, De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Louis MICHEL was diep geschokt en zeer bedroefd door de dodelijke incidenten die sinds het weekend plaatsvinden in Irak, meer bepaald in Najaf en Bagdad. Volgens de Minister zijn "deze brutale aanvallen die nu worden uitgevoerd op het ogenblik dat de machtsoverdracht aan de Irakezen nabij is, de symptomen van de angst van bepaalde extremistische groepen voor de democratie. Deze aanvallen sterken mij des te meer in mijn overtuiging dat de overgang snel dient te worden voltrokken opdat de echte verlangens van het Irakese volk tot uiting kunnen komen, het verlangen naar vrede en stabiliteit en - via deze - naar een duurzame economische en sociale heropleving." De Minister betuigt zijn innige deelneming aan de Amerikaanse, Salvadoraanse en Irakese autoriteiten die sinds zondag zware verliezen hebben geleden voor de doden en gewonden onder hun militairen en politie-eenheden.