05 jul 2004 02:00

Reactie Minister Michel op het aanhoudend geweld tegen de joodse gemeenschap

Reactie Minister Michel op het aanhoudend geweld tegen de joodse gemeenschap

Reactie Minister Michel op het aanhoudend geweld tegen de joodse gemeenschap

Brussel 2 juli 2004, Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel veroordeelt het aanhoudende geweld tegen de joodse gemeenschap in Antwerpen. «De jongste laffe aanval in Antwerpen, blijkbaar met als enig motief de joodse afkomst van het slachtoffer, is verwerpelijk en totaal onaanvaardbaar» aldus de Minister. Het is duidelijk dat men niet meer over geïsoleerde gevallen kan spreken. Het gaat hier volgens de Minister om een reeks van incidenten die kenmerkend zijn voor een zeer ongezond klimaat, waarvan onze joodse gemeenschap het slachtoffer is. België is een democratie die een lange traditie heeft in het vreedzaam samenleven van minderheden en van religieuze en etnische gemeenschappen. Men denke bijvoorbeeld aan de opname van talrijke joodse vluchtelingen in de jaren 1933 tot 1940, of aan politieke vluchtelingen in het verleden, van Victor Hugo tot Karl Marx, die in België bescherming genoten en er een thuishaven van openheid, eerbied en tolerantie vonden. «In ons land is er geen plaats voor intolerantie, racisme of antisemitisme, dit zal en moet zo blijven», aldus de Minister. Minister Michel pleit voor een reeks maatregelen die het antisemitisme met wortel en tak moet aanpakken. «De verschillende overheden van ons land hebben reeds veel gedaan voor een betere fysische bescherming van de joodse gemeenschap. Blijkbaar kan dit nog verbeteren. Daarenboven moet volgens mij nog meer aandacht gegeven worden aan zowel preventie als repressie van dit soort afschuwelijke misdaden. Ik pleit ondermeer voor initiatieven die de dialoog tussen de allochtone en de joodse gemeenschappen in ons land bevorderen. Los daarvan steun ik de oproep van Premier Verhofstadt aan de Ministers van Onderwijs om meer aandacht te schenken in de scholen aan de antisemitische en racistische wandaden die tijdens WOII begaan werden». De Minister herinnert aan de initiatieven die hij in dit opzicht reeds genomen heeft. Zo verleent hij steun aan het «A Classroom of Difference» project, dat zowel in de Franstalige als in de Nederlandstalige scholen over de geschiedenis van de Shoa (uitroeiing van de Europese joden tijdens WOII) onderricht. De Minister verwijst tevens naar zijn steun aan het internationale forum van Assilah (Marokko, 26/7- 31/8/2003) dat denkers uit verschillende culturen en regio?s in de wereld samenbracht met het doel de tolerantie tussen de gemeenschappen te vergroten. Minister Michel verwijst tevens naar de OVSE conferentie die België zal organiseren op 13 en 14 september 2004 die tolerantie, strijd tegen racisme, antisemitisme en xenofobie als thema zal hebben. Minister Michel blijft onverkort voorstander van een onderhandelde oplossing in het Midden-Oosten die het vredesproces opnieuw in goede banen moet leiden. Hij dringt erop aan dat de Europese Unie en de andere leden van het «quartet» zich verder engageren voor een oplossing op korte termijn van dit conflict.