26 feb 2004 01:00

Reactie Minister Michel op overlijden van President Trajkovski

De Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel hebben een boodschap van medeleven gestuurd naar de Eerste Minister, dhr. Branko Crvenkovski, en de Minister van Buitenlandse Zaken, mevr. Ilinka Mitreva, voor de tragische dood van de President van Macedonië, Boris Trajkovski.

De Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel hebben een boodschap van medeleven gestuurd naar de Eerste Minister, dhr. Branko Crvenkovski, en de Minister van Buitenlandse Zaken, mevr. Ilinka Mitreva, voor de tragische dood van de President van Macedonië, Boris Trajkovski.

De Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel hebben een boodschap van medeleven gestuurd naar de Eerste Minister, dhr. Branko Crvenkovski, en de Minister van Buitenlandse Zaken, mevr. Ilinka Mitreva, voor de tragische dood van de President van Macedonië, Boris Trajkovski. Zij hebben hun ambtsgenoten de innige deelneming van België betuigd aan de regering en het volk van Macedonië alsmede aan de familie en vrienden van dhr. Trajkovski en de andere slachtoffers van het vliegtuigongeval vanochtend. Minister Michel die op 2 maart naar Skopje reist, uit ?zijn verdriet om het overlijden van een man die zowel vaderlandslievend als verzoeningsgezind was en erin geslaagd is - ondanks de hindernissen en gevaren - zijn land op de weg van de vrede en de democratie te houden. ?Het is een tragische ironie van de geschiedenis? aldus de Minister ?dat dit drama plaatsvindt op het ogenblik dat zijn land zijn kandidaatstelling voor toetreding tot de Unie bijna heeft afgerond, een kandidaatstelling die symbool staat voor de politieke en economische vooruitgang die het land - sinds het aantreden van President Boris Trajkovski - heeft geboekt. Op zijn rondreis in de westelijke Balkan van 2 tot 6 maart zal dhr. Michel ook Albanië, Croatië, Bosnië-Herzegovina en Servië-Montenegro bezoeken