24 jun 2004 02:00

Reactie Minister Michel over busongeval in Poitiers

Reactie Minister Michel over busongeval in Poitiers

Reactie Minister Michel over busongeval in Poitiers

Brussel, 23/6/2004 Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel drukt zijn diepe medeleven uit aan de familieleden van de slachtoffers van het busongeval nabij Poitiers in Frankrijk. Aan de gekwetsen wenst hij een spoedig herstel toe. Onder de getroffenen bevinden zich vele landgenoten en personen die in België verblijven. Minister Michel heeft tevens een boodschap van medeleven gestuurd naar zijn Marokkaanse collega Mohamed Benaissa. De Minister heeft onmiddellijk na het voorval het crisiscentrum op de FOD Buitenlandse Zaken laten openen waar op het telefoonnummer 02 501 4000 (Nl) of 02 5014001 (Fr) alle beschikbare informatie kan bekomen worden voor de families. Tevens werden meteen de Ministerraad en de Consul van de ambassade van België te Parijs naar Poitiers gestuurd, om onze landgenoten vanaf deze morgen bij te staan.