23 feb 2004 01:00

Reactie Minister Michel over de aanslag in Jeruzalem van 22.02.2004

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel veroordeelt in de scherpste bewoordingen de zelfmoordaanslag van zondag 22 februari 2004, die opnieuw talrijke onschuldigige slachtoffers maakte in Jeruzalem.

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel veroordeelt in de scherpste bewoordingen de zelfmoordaanslag van zondag 22 februari 2004, die opnieuw talrijke onschuldigige slachtoffers maakte in Jeruzalem.

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel veroordeelt in de scherpste bewoordingen de zelfmoordaanslag van zondag 22 februari 2004, die opnieuw talrijke onschuldigige slachtoffers maakte in Jeruzalem. Zijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de gezinnen van de nabestaanden en naar de gekwesten die hij spoedige beterschap toewenst. Hij geeft uiting aan zijn diepe medeleven met de families en met de regering van Israel. "Tijdens mijn recente verblijf in Israel kon ik uit eerste hand ervaren hoezeer de veiligheid van de bevolking de hoofdbekommernis is van de politieke klasse, zowel bij de regering als bij de oppositie. De verschrikkelijke aanslag van vandaag toont aan dat deze zorg legitiem is. Het nefaste gevolg van dit soort verwerpelijke daden is dat zij ertoe leiden dat Israel genoodzaakt wordt steeds stringentere veiligheidsmaatregelen te treffen, die dan op hun beurt bekritiseerd worden", aldus een geschokte Minister. "De daders van deze aanslagen kunnen maar één doel voor ogen hebben: elke toenadering onmogelijk maken door wederzijds onbegrip en haatgevoelens aan te wakkeren. Nochtans zal het Palestijnse volk, zoals het Israelische, enkel een leefbare en waardige toekomst kunnen uitbouwen in het kader van een onderhandelde oplossing", stelde tot slot Minister Michel.