30 jun 2004 02:00

Reactie Minister Michel over de machtsoverdracht in Irak

Reactie Minister Michel over de machtsoverdracht in Irak

Reactie Minister Michel over de machtsoverdracht in Irak

Brussel, 30 juni 2004 Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel geeft uitdrukking aan zijn grote tevredenheid naar aanleiding van de machtsoverdracht aan de Iraakse Eerste Minister Iyad Allawi. De Minister benadrukt dat deze overdracht steeds door hem als een sleutelelement gezien werd op weg naar de vrije verkiezingen die volgend jaar moeten gehouden worden. Hij wenst deze regering alle succes toe. "De belangrijkste taak van de regering bestaat erin de veiligheid te garanderen en de politieke en economische heropbouw van Irak voorgoed van start te laten gaan. Ook de Europese Unie heeft een groot belang bij het welslagen hiervan", aldus Minister Michel.