05 apr 2004 02:00

Reactie Minister Michel over de terugkeer van Sajida

Reactie Minister Michel over de terugkeer van Sajida

Reactie Minister Michel over de terugkeer van Sajida

Bruxelles, 2 april 2004, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel is zeer verheugd over de terugkeer naar België van Sajida, de dochter van Sultana Kouhmane, die nu uiteindelijk is herenigd met haar moeder na lange jaren van scheiding. De Minister verklaart : ?De tweede Ronde-Tafel omtrent de kinderontvoeringen, die ik deze week heb georganiseerd, heeft mij eens te meer aangetoond dat de terugkeer van een zoon of dochter het einde betekent van een lange en moeilijke beproeving voor de getroffen ouder en de kinderen. Als wij door onze actie erin slagen een zaak zoals deze op te lossen, is dit steeds een hoopgevend signaal, die ons aanmoedigt door te zetten met dezelfde volharding voor de andere betrokken families.? De heer Michel neemt tevens van de gelegenheid gebruik mevrouw Sultana Kouhmane, de moeder van Sajida te huldigen, samen met de andere leden van de ?vereniging SOS kinderontvoeringen? en alle getroffen ouders, die door hun moed en vastberadenheid deze problematiek de aandacht geven die het verdient. Minister Louis Michel houdt eraan de Marokkaanse autoriteiten te danken voor hun medewerking in dit dossier, dat ook geagendeerd stond tijdens het bezoek aan Rabat, vorige maand. Minister Michel heeft toen hierover een uitvoerig onderhoud gehad met zijn collega Mohammed Benaïssa. ?Het is dankzij een krachtige en dikwijls discrete diplomatieke weg, dat wij succes kunnen boeken.?