17 feb 2004 01:00

Reactie Minister Michel over het akkoord inzake Cyprus van 13.02.2004

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel verwelkomt het akkoord, dat op 13.02.2004 onder impuls van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan bereikt werd in New York en dat het onderhandelingskader voor de eenmaking van Cyprus bepaalt.

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel verwelkomt het akkoord, dat op 13.02.2004 onder impuls van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan bereikt werd in New York en dat het onderhandelingskader voor de eenmaking van Cyprus bepaalt.

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel verwelkomt het akkoord, dat op 13.02.2004 onder impuls van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan bereikt werd in New York en dat het onderhandelingskader voor de eenmaking van Cyprus bepaalt. "Het gaat om een doorbraak die een historische kans biedt om aan de verdeling van het eiland een definitief einde te stellen. De zeer verantwoordelijke opstelling van zowel President Papadopoulos als van de Turks-Cypriotische leider Denktash hebben deze doorbraak mogelijk gemaakt. De door VNSG Annan vooropgezette procedure en het tijdskader openen een zeer reëel perspectief voor de toedreding van een eengemaakt Cyprus tot de Europese Unie op 1 mei 2004. Dit is wat België actief nagestreefd heeft", aldus Minister Michel. "Ons land heeft de onderhandelingen omtrent de Cyprus-kwestie steeds van zeer nabij gevolgd. Wij hebben onze constitutionele expertise ter beschikking gesteld bij het zoeken naar een pragmatische en werkbare oplossing. Bovendien is gebleken dat het Belgische model inzake de vertegenwoordiging van de gefedereerde entiteiten bij de EU bijgedragen heeft tot de oplossing van wat een struikelblok in de onderhandelingen bleek te zijn", stelde de Minister. "Tijdens mijn bezoek aan Cyprus op woensdag 18 februari aanstaande, zal ik ervoor pleiten om de positieve lijn die te New York gekreëerd werd door te trekken tot de eindstreep, opdat de onderhandelingen en de vooropgestelde referenda succesrijk zouden kunnen afgesloten worden", aldus tot slot Minister Michel. De Minister ontmoet woensdag zowel President Papadopoulos als zijn collega Iacovou. Hij zal ook een contact hebben met de Turks-Cypriotische leider Talat.