09 jun 2004 02:00

Reactie Minister Michel over VN-resolutie over Irak

Reactie Minister Michel over VN-resolutie over Irak

Reactie Minister Michel over VN-resolutie over Irak

Brussel, 9 juni 2004 Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel verheugt zich over de aanvaarding door de VN-Veiligheidsraad, met unanimiteit, van resolutie 1546 aangaande Irak. Voor Minister Michel : "deze tekst effent het pad naar de volle soevereiniteit van het Iraakse volk en draagt ertoe bij de omstandigheden te scheppen die vrije verkiezingen in het land moeten mogelijk maken. Het was vooral bijzonder belangrijk om een duidelijke agenda te bereiken die dit proces kon uitvoeren, wat nu gebeurd is". De Minister stelt tot slot : "het streven naar consensus en naar het algemeen belang waarvan de leden van de Veiligheidsraad blijk gegeven hebben is een uiting van een terugkeer van de ware multilaterale logica, hetgeen een goed voorteken is".