06 mei 2009 11:33

Recente executies in Iran

Het is met afschuw dat de Minister van Buitenlandse Zaken Karel DE GUCHT kennis heeft genomen van de nieuwe executie door steniging rond 5 maart te Rasht in Iran van de heer Vali AZAD, die wegens "overspel" ter dood werd veroordeeld. De Minister drukte eveneens zijn grote ongerustheid uit over het lot van Mohammad Ali Navid Khamami en Ashraf Kalhori, beiden eveneens ter dood veroordeeld door steniging en die op het punt zouden staan geëxecuteerd te worden.

Het is met afschuw dat de Minister van Buitenlandse Zaken Karel DE GUCHT kennis heeft genomen van de nieuwe executie door steniging rond 5 maart te Rasht in Iran van de heer Vali AZAD, die wegens "overspel" ter dood werd veroordeeld. De Minister drukte eveneens zijn grote ongerustheid uit over het lot van Mohammad Ali Navid Khamami en Ashraf Kalhori, beiden eveneens ter dood veroordeeld door steniging en die op het punt zouden staan geëxecuteerd te worden.

Brussel, 5 mei 2009 Het is met afschuw dat de Minister van Buitenlandse Zaken Karel DE GUCHT kennis heeft genomen van de nieuwe executie door steniging rond 5 maart te Rasht in Iran van de heer Vali AZAD, die wegens "overspel" ter dood werd veroordeeld. De Minister drukte eveneens zijn grote ongerustheid uit over het lot van Mohammad Ali Navid Khamami en Ashraf Kalhori, beiden eveneens ter dood veroordeeld door steniging en die op het punt zouden staan geëxecuteerd te worden. Net als haar partners van de Europese Unie vraagt België met aandrang aan de autoriteiten van de Islamitische Republiek Iran om zo vlug mogelijk een einde te stellen aan de praktijk van steniging, in overeenstemming met het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die de Islamitische Republiek Iran heeft ondertekend en geratificeerd. België herhaalt eveneens dat de Iraanse autoriteiten het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing hebben goedgekeurd, alsook de Resolutie A/RES/62/149 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die alle staten die de doodstraf nog toepassen oproept om minimale uitvoeringsnormen te respecteren. Karel DE GUCHT veroordeelt ook met verontwaardiging de ophanging op 1 mei te Rasht in Iran van mevrouw Delara Darabi. De op het moment van haar executie 23-jarige Darabi werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze gepleegd zou hebben toen ze 17 jaar was. Net als de andere lidstaten van de Europese Unie vraagt België aan de Islamitische Republiek Iran om de internationale verplichtingen en engagementen die ze heeft aangegaan toe te passen, in het bijzonder het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deze beide internationale teksten verbieden uitdrukkelijk de executie van minderjarigen of van personen die minderjarig waren op het moment van de feiten waarvoor ze veroordeeld werden. België roept de Iraanse autoriteiten op onmiddellijk een einde te stellen aan deze executies van minderjarigen of van personen die minderjarig waren op het moment van de feiten waarvoor ze veroordeeld werden.