20 dec 2005 12:35

Referendum over de nieuwe Congolese grondwet

Minister van buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd over het feit dat het referendum over de nieuwe Congolese grondwet over het algemeen positief verlopen is.

Minister van buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd over het feit dat het referendum over de nieuwe Congolese grondwet over het algemeen positief verlopen is.

Brussel, 19/12/2005 Minister van buitenlandse zaken Karel De Gucht is verheugd over het feit dat het referendum over de nieuwe Congolese grondwet over het algemeen positief verlopen is. "Miljoenen Congolezen hebben gisteren en nog vandaag - vaak urenlang - aangeschoven bij de kiesbureaus en zij hebben zo te kennen gegeven dat zij ten volle willen deelnemen aan het constitutioneel proces dat moet leiden tot vrije verkiezingen en tot de vestiging in Congo van een rechtstaat en een democratie" aldus de Minister. Volgens Minister De Gucht heeft de Onafhankelijke Kiescommissie (CEI) zich goed van haar taak gekweten, ondanks de enorme uitdagingen die te maken hebben met de uitgestrektheid van het land, de transportproblemen, de logistieke problemen én het gebrek aan stabiliteit in sommige streken. Het referendum is een essentiële stap in het belangrijke proces dat in de Democratische Republiek Congo aan de gang is, aldus Minister De Gucht. Hij roept alle Congolese maatschappelijke krachten en politieke partijen op tot loyale deelname aan het electoraal proces dat moet gebaseerd zijn op een zo breed mogelijke nationale en maatschappelijke consensus. De Minister roept in het bijzonder de Congolese parlementsleden op om zo snel mogelijk een kieswet goed te keuren die voorziet in een transparant en eenvormig kiessysteem zodat geen verwarring kan ontstaan over de kiesverrichtingen en stabiliteit na de transitie-periode wordt bevorderd. Het is in die context erg belangrijk dat de komende weken bijkomende inspanningen worden geleverd om de bevolking verder voor te lichten en te motiveren omtrent het electoraal proces. Ook de media moeten ten volle hun rol spelen en daarbij kunnen genieten van de nodige vrijheid. België zal trouwens verder zijn steun verlenen aan het informeren van de burgers over de verkiezingen, de werking van de democratie en de rechtstaat.