09 mei 2005 02:00

Reis van Minister Armand De Decker naar Marokko

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, brengt van 28 mei tot 1 juni een werkbezoek aan Marokko.

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, brengt van 28 mei tot 1 juni een werkbezoek aan Marokko.

Brussel, 9 mei 2005 De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, brengt van 28 mei tot 1 juni een werkbezoek aan Marokko. Het is de bedoeling van deze missie om een stand van zaken op te maken van de bilaterale samenwerking. Dit jaar, in 2005, is het immers de veertigste verjaardag van de ondertekening van het eerste samenwerkingsakkoord tussen België en Marokko. Tevens zal de volgende gemengde commissie tussen beide landen voorbereid worden, die voor het einde van het jaar gehouden wordt. Minister Armand De Decker zal vele projecten bezoeken van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en zal nieuwe samenwerkingsakkoorden ondertekenen. Eveneens voorzien zijn politieke contacten op het hoogste niveau tussen Minister Armand De Decker en de Marokkaanse autoriteiten. Tijdens de missie zal de klemtoon gelegd worden op de actie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op het vlak van onderwijs, beroepsopleiding, gezondheidszorg, gelijkheid tussen man en vrouw, microkrediet, toegang tot drinkwater, bestuur van grote steden, evenals op het verband tussen het ontwikkelingsbeleid, de migratiepolitiek en veiligheidskwesties. De reis zal gebeuren met het regeringsvliegtuig. Aangezien de plaatsen voor de pers beperkt zijn, behoudt de Minister zich het recht om een deel van de geïnteresseerde journalisten te selecteren om de delegatie te vergezellen. Geïnteresseerde journalisten wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met: Erik Silance Woordvoerder van Minister Armand De Decker T +32 2 501 88 40 G + 32 475 75 62 88 E erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattachée van Minister Armand De Decker T +32 2 501 81 05 G + 32 472 50 47 13 E alexandra.mathelot@diplobel.fed.be