13 sep 2004 02:00

Reis van Minister De Decker naar Congo

Minister Armand De Decker, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, brengt van 11 tot en met 14 september een officieel bezoek aan de DRC, in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken.

Minister Armand De Decker, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, brengt van 11 tot en met 14 september een officieel bezoek aan de DRC, in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken.

Brussel, 10/9/2004 Door zich ter plaatse te begeven in de D.R. Congo, bevestigt minister Armand De Decker het belang dat de regering hecht aan het welslagen van de transitie en van het vredesproces in de DRC. Verder zal hij er deelnemen aan het officiële opstarten van een programma om schoolboeken te verdelen aan de laatste twee jaren van het lager onderwijs. Minister Armand De Decker, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, brengt van 11 tot en met 14 september een officieel bezoek aan de DRC, in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken. Minister De Decker zal de President van de Republiek, Joseph Kabila ontmoeten, evenals Vice-President Azarias Ruberwa en verschillende regeringsleden. Het is niet zonder reden dat de minister zo kort na het opnemen van zijn functie reeds een bezoek brengt aan de DRC. Eerst en vooral is het de bedoeling om de steun van ons land aan de DRC opnieuw te bevestigen. Het is nu meer dan ooit nodig dat ons land en de internationale gemeenschap het vredesproces diplomatiek en actief ondersteunen. Door zijn acties werkt België nauw samen met de DRC om de transitie en het vredesproces alle kansen op slagen te geven. Zo wordt via technische expertise het ontwapenings- en demobilisatieproces actief ondersteund. Daarnaast werkt België nauw samen met de Congolese partner in het kader van capaciteitsopbouw en institutionele versterking zoals de hervorming van de Congolese administratie en het ombouwen ervan tot een moderne en efficiënte dienst; het ondersteunen van de diensten, belast met het uitwerken van een nationaal beleid voor gezondheidszorg en het op het terrein opzetten van die systemen; ondersteuning van de herstructurering en versterking van het gerechtelijk apparaat; het organiseren van Ronde Tafels voor de belangrijke sectoren (landbouw, volksgezondheid, onderwijs en infrastructuur) met de bedoeling een coördinatieproces onder alle betrokkenen op gang te trekken. Verder worden ook verscheidene technische programma's gefinancierd zoals ondersteuning van de nationale programma's in de strijd tegen de belangrijkste ziektes (slaapziekte, HIV/AIDS, tuberculose), rurale ontwikkeling door secundaire wegen te herstellen en de landbouwsector te reactiveren, reactiveren van het basis- en het technisch onderwijs en verscheidene acties op het vlak van reconstructie en democratisering. Deze concrete acties zijn een tweede reden voor het bezoek van de Belgische minister aan de DRC. Hij zal er deelnemen aan de officiële lancering op het terrein van een programma dat opnieuw leerboeken ter beschikking stelt van het lager onderwijs. Een audit van het onderwijs wees inderdaad uit dat de meeste scholen niet langer beschikken over schoolboeken waardoor de leerlingen heel slecht voorbereid zijn om het secundair onderwijs aan te vatten. In afwachting van een volledige herziening en rehabilitatie van de sector besloot België om op korte termijn leerboeken voor wiskunde en Frans ter beschikking te stellen van alle leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. Drie miljoen schoolboeken zullen worden verdeeld in 20.000 scholen over het hele Congolese grondgebied. Een hele uitdaging in een land dat pas werd herenigd, waar statistieken niet meer bijgehouden werden en waar de infrastructuur een serieus probleem stelt. Door nauwe samenwerking met alle betrokken partijen is het evenwel gelukt om dit programma binnen een korte tijdspanne tot een goed einde te brengen.