03 jul 2009 22:00

Reisdocumenten

Bij het begin van de vakantieperiode worden we steeds meer en meer gecontacteerd door Belgen die op luchthaven in problemen geraken omdat ze niet over de juiste reisdocumenten beschikken voor henzelf of hun kinderen. Om die problemen te voorkomen en opdat iedereen met een gerust gemoed op reis kan vertrekken wenst Buitenlandse Zaken enkele belangrijke basisprincipes te herhalen.

Bij het begin van de vakantieperiode worden we steeds meer en meer gecontacteerd door Belgen die op luchthaven in problemen geraken omdat ze niet over de juiste reisdocumenten beschikken voor henzelf of hun kinderen. Om die problemen te voorkomen en opdat iedereen met een gerust gemoed op reis kan vertrekken wenst Buitenlandse Zaken enkele belangrijke basisprincipes te herhalen.

Brussel, 3 juli 2009 Bij het begin van de vakantieperiode worden we steeds meer en meer gecontacteerd door Belgen die op luchthaven in problemen geraken omdat ze niet over de juiste reisdocumenten beschikken voor henzelf of hun kinderen. Om die problemen te voorkomen en opdat iedereen met een gerust gemoed op reis kan vertrekken wenst Buitenlandse Zaken enkele belangrijke basisprincipes te herhalen. HERINNERING: Elke Belg, ongeacht de leeftijd, die het land verlaat moet in het bezit zijn van een identiteitsdocument (identiteitskaart) of een reisdocument (paspoort) afhankelijk van de bestemming. De elektronische identiteitskaart (eID) laat toe om naar een 50-tal landen te reizen. Het betreft voornamelijk de Europese Unie (met uitsluiting van de Overzeese Gebieden) en de buurlanden en ook andere toeristische bestemmingen. Het Belgisch paspoort wordt in elk land erkend maar sommige landen eisen dat er bijkomend een visum wordt voorzien. KINDEREN: Kinderen, zelfs pasgeborenen, die met de ouders naar het buitenland reizen, moeten ook over hun eigen identiteits- of reisdocumenten beschikken. Sinds maart geven sommige gemeenten een Kids-ID af. Dit is een elektronische identiteitskaart voor kinderen eveneens geldig in de landen die de elektronische identiteitskaart aanvaarden mits de kinderen vergezeld zijn door één van beide ouders. Als uw gemeente nog geen Kids-ID afgeeft, dient uw kind in het bezit te zijn van een bewijs van identiteit of een zijn eigen paspoort. Het bewijs van identiteit laat toe om de landen van de Europese Unie te bezoeken (uitgezonderd Letland, Roemenië en Slowakije) en ook nog enkele andere landen. In alle andere gevallen is een paspoort nodig, eventueel voorzien van het nodige visum. Buitenlandse Zaken raadt een schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen. De luchtvaartmaatschappij of de vertegenwoordiging in België van het land van uw bestemming (ambassade of het consulaat) kan u de beste inlichtingen geven in functie van uw situatie. AFGIFTETERMIJN Of het nu gaat om de aanvraag van een identiteitskaart, een Kids-ID of een paspoort, wees vooruitziend en hou rekening met de afgiftetermijn die tot 4 weken kan oplopen. Uw gemeente kan bijkomende inlichtingen geven. GELDIGHEIDSDATUM Controleer voor uw vertrek de geldigheidsdatum van uw documenten (identiteitskaart, paspoort, visa). Sommige landen eisen bovendien dat het paspoort geldig is een bepaalde tijd na de terugkomst. VERENIGDE STATEN Als u naar de Verenigde Staten reist, dient u rekening te houden met 2 bijkomende voorwaarden: 1) U en uw kinderen dienen in het bezit te zijn van een paspoort met een machineleesbare zone of een paspoort met een chip. 2) in het kader van het nieuwe Electronic System for Travel Authorization (ESTA), bent U verplicht zich op voorhand in te schrijven via het internet. Dit formulier vervangt het formulier I-94W vervangt en dat voorheen diende te worden ingevuld aan boord van het vliegtuig. Indien de reiziger het bericht ontvangt dat de registratie werd goedgekeurd, zal een visum overbodig zijn. Indien er geen goedkeuring wordt verleend, dan moet een visumaanvraag worden ingediend. Het wordt sterk aangeraden zich minstens 72 uur vóór het vertrek te laten registreren. De registratie is gratis en blijft gedurende 2 jaar geldig, tenzij de geldigheid van het paspoort vroeger verstrijkt. MEER INLICHTINGEN ? Voor bijkomende inlichtingen in verband met reisdocumenten kunt u : 1) de brochure « Rijs weis » verkrijgen op het gemeentebestuur of bij de FOD Buitenlandse Zaken. U kunt ze ook raadplegen op de website www.diplomatie.be. 2) de website www.diplomatie.be raadplegen (rubriek Reisdocumenten) waar een kleine module u per land zal aanwijzen over welke documenten u dient te beschikken. 3) zich richten tot de vertegenwoordiging van uw land van bestemming in België (ambassade of consulaat), ook om er een visumaanvraag in te dienen 4) zich informeren bij uw gemeentebestuur