01 jul 2005 02:00

Reizen van en met minderjarigen

Naar aanleiding van verkeerde informatie die onlangs in de media verspreid werd over het reizen van minderjarigen, acht de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het noodzakelijk enkele verduidelijkingen te geven.

Naar aanleiding van verkeerde informatie die onlangs in de media verspreid werd over het reizen van minderjarigen, acht de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het noodzakelijk enkele verduidelijkingen te geven.

Brussel, 30/06/2005. Naar aanleiding van verkeerde informatie die onlangs in de media verspreid werd over het reizen van minderjarigen, acht de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het noodzakelijk enkele verduidelijkingen te geven. Reizen van en met minderjarigen Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen. Wanneer het kind reist met een ouder, staat het de ouders vrij het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente, en deze schriftelijke toestemming mee op reis te nemen. Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist. Belgische reizigers kunnen zich steeds informeren over de benodigde documenten bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Zeker wanneer het kind alleen reist, is het aanbevolen zich te informeren bij de ambassade of het consulaat en de luchtvaartmaatschappij. Opgelet: wanneer u uw paspoort of identiteitskaart verliest of wanneer die gestolen wordt, kunt u niet met een aangifte van verlies of diefstal naar het buitenland reizen. U moet een voorlopige identiteitskaart afgegeven door de provincie of door de FOD Binnenlandse Zaken of een paspoort hebben.