20 mei 2023 06:00

Retrofit van voertuigen met verbrandingsmotor naar elektrisch in België: het wettelijk kader is klaar!

2035 zal het einde betekenen van de verkoop van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor in de Europese Unie en de plaats overlaten aan elektrische auto's. De retrofit of het ombouwen van een voertuig met verbrandingsmotor naar elektrisch is een ecologische oplossing om deel te nemen aan deze overgang, maar deze was in ons land nog niet voldoende toegankelijk.  

Op initiatief van de federale minister van Mobiliteit werd in overleg met de sector een koninklijk besluit opgesteld dat de regels voor retrofitting vastlegt en dat op 1 juni in werking treedt. De FOD Mobiliteit en Vervoer maakt retrofitting nu op grotere schaal mogelijk en biedt geïnteresseerde economische actoren en burgers het kader waarop ze gewacht hebben om hun projecten uit te voeren. 

Retrofitting, of elektrische conversie (of zelfs, morgen, waterstof), is het ombouwen van elk type voertuig met een verbrandingsmotor, of het nu gaat om benzine of diesel, tot een voertuig met een elektrische motor. Wagens, bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens, ... Een echte oplossing voor schone en duurzame mobiliteit voor geïnteresseerde liefhebbers, maar ook voor een economische sector vol potentieel. 

Een wettelijk kader om retrofit in België te faciliteren

Retrofitting was reeds mogelijk in België, maar het gebrek aan wetgeving maakte de uitvoering van projecten zeer moeilijk. Het aangepaste voertuig moet in het buitenland worden goedgekeurd en vervolgens in ons land een technische keuring ondergaan. Dit is een ingewikkelde, lange en dure procedure, die zelfs de meest gemotiveerde mensen kan afschrikken. 

Vandaag is het koninklijk besluit volledig klaar en zal op 1 juni 2023 in werking treden. Het KB biedt een duidelijk kader waarnaar zowel liefhebbers als professionals zich kunnen richten.  

Dit nieuwe besluit is het resultaat van uitvoerige besprekingen met de Gewesten. Het is opgesteld in dialoog en co-creatie. De gewestelijke homologatie instanties moeten ook hun eigen regelgeving publiceren, opdat de homologatieprocedure volledig operationeel is. Tijdens een recente interministeriële conferentie over mobiliteit is afgesproken dat zij dit zo snel mogelijk zullen doen. 

 

Een ecologische stap

Retrofitting is een interessant alternatief. Het is ecologisch, aangezien voertuigen die nog in goede staat verkeren, niet zomaar worden gesloopt en worden aangedreven met een motor die geen CO2 uitstoot. 

Een voordeel voor onze portemonnee

Retrofitting is niet alleen goed voor het milieu. Naast de sentimentele waarde die veel liefhebbers aan hun oude voertuig hechten, kan deze praktijk interessant zijn voor hun portemonnee. Zo kunnen zij profiteren van de voordelen van een elektrisch voertuig zonder de momenteel nog hoge prijs van een nieuw elektrisch voertuig te moeten betalen.   

De economische markt voor retrofitting staat echter nog in de kinderschoenen. Een duidelijk wetgevingskader dat de aanpassing van een breed gamma voertuigen en hun homologatie via vereenvoudigde en duidelijk omschreven procedures mogelijk maakt, zal de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op dit gebied mogelijk maken.  

Dit kader, in combinatie met de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, zal elektrificatie steeds toegankelijker maken voor een zo groot mogelijk aantal Belgen. 

In andere landen, met name in Frankrijk, worden momenteel semi-industriële lijnen voor elektrificatie van kleine voertuigen uitgewerkt. Dit zal nu ook in België mogelijk zijn.  

Retrofitting is een uitstekend voorbeeld van de circulaire economie toegepast op de automobielsector. Met deze nieuwe wetgeving creëren we een kader dat retrofitting op semi-industriële schaal mogelijk maakt en de ontwikkeling vergemakkelijkt van een activiteit die vanuit milieu- en economisch oogpunt zeer zinvol is, maar waarvan de levensvatbaarheid tot nu toe moeilijk te garanderen was door een gebrek aan duidelijke normen en de mogelijkheid om een solide bedrijfsmodel te ontwikkelen. Vanaf nu wordt alles gemakkelijker voor degenen die dit veelbelovende avontuur willen aangaan.
Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit