17 aug 2012 12:00

RONDETAFELCONFERENTIE: "20 jaar wetenschappelijk onderzoek inzake gezondheid/werk/milieu" - Balans en perspectieven … dialoog tussen de partijen

Gedurende de laatste twintig jaar heeft de federale regering het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de milieu- en arbeidsgezondheid ondersteund (arbeidsmilieu en leefmilieu in het algemeen) en zo ook vele belangrijke resultaten geboekt. Van 1990 tot 2010-2011 hebben vier onderzoeksprogramma's elkaar opgevolgd, gaande van gezondheidsrisico's over bescherming van de werknemers en duurzame ontwikkeling inzake milieugezondheid. In het kader daarvan werd een stand van zaken opgemaakt van die vele projecten en bijdragen ...

 

De rondetafelconferentie heeft als doel:
• Het onderzoek op het gebied van de milieugezondheid inpassen in het kader van huidige relevante vragen inzake volksgezondheid en beheer van de betrokken publieke beleidsvoeringen (wat te zeggen over het wetenschappelijk belichten van een genomen besluit op het gebied van de ontwikkeling van infrastructuur voor gezondheidsmonitoring of ook een nood aan monitoring en regulering enz.).
• De balans opmaken van het door het Federaal Wetenschapsbeleid gefinancierde onderzoek op het gebied gedurende twintig jaar en in het bijzonder in het kader van het programma SSD.
• De dialoog mogelijk maken tussen wetenschap en besluitvormers op het gebied.

Aan de hand van een reeks vooraf opgestelde wetenschappelijke sleutelvragen worden de onderzoeksresultaten voorgesteld en getoetst aan de noden van de besluitvormers en de maatschappij in het algemeen. Bovendien worden aanbevelingen gedaan over de nood aan nieuw onderzoek.Het ochtendprogramma bestaat uit twee delen:
• In het eerste deel wordt de aandacht gericht op de balans van het onder impuls van het Federaal Wetenschapsbeleid gevoerde onderzoek en op de contextualisering ervan in het licht van de gezondheidsthema's waarover vandaag de dag wordt gedebatteerd op het gebied van gezondheid/werk/milieu.
• In het tweede deel wordt dat onderzoek in een wetenschappelijk en beleidsondersteunend kader geëvalueerd, waaruit aanbevelingen zullen voortvloeien voor toekomstige onderzoeksacties.Praktische informatie:
Datum: donderdag 6 september 2012 (9 u. - 13 u.).
Plaats: Belspo, Louizalaan 231, 1050 Brussel (zalen A, B en C).
Gratis deelname, verplichte inschrijving
Talen: de rondetafelconferentie vindt in het Nederlands en het Frans plaats.

Programma:
http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/Conf060912/Programma_nl.pdf

Persdossier:
http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/Conf060912/PersDossier_nl.pdf
Contact
Emmanuèle Bourgeois
emmanuele.bourgeois@belspo.be
02/238 34 94