29 mei 2020 14:24

Rookverbod kent wisselend succes

De ‘Werelddag zonder tabak’ van 31 mei biedt een geschikte aanleiding om de controlestatistieken van 2019 tegen het licht te houden. Vergelijken we de gewesten, dan doen zowel Wallonië als Vlaanderen (met respectievelijk 6% en 8% inbreuken) het goed en blijft Brussel, waar bij 21% van de controles een overtreding op het rookverbod werd vastgesteld, het zorgenkind. De analyse die uitgaat van het type etablissement toont dan weer een duidelijke en bemoedigende daling van het aantal inbreuken wat cafés betreft. Slechts bij 7% van de controles werd het rookverbod niet gerespecteerd. De sector doet het dus nog beter dan in 2018 toen nog 10% inbreuken werd vastgesteld. Voor discotheken is dat al minder het geval.  Bij 20% van de controles was er een overtreding. Werkelijk problematisch zijn de shishabars, waar het aantal overtredingen met 56% erg hoog blijkt en er bovendien van een daling op jaarbasis geen sprake is.

Schijn bedriegt

Shisha of waterpijp staat de gebruiker toe om kruidenmengsels of waterpijptabak te roken. De klassieke waterpijp heeft een minder negatief imago dan een sigaret en wordt vaak beschouwd als weinig schadelijk of zelfs onschuldig. De realiteit oogt veel minder fraai. Het water in de pijp koelt de rook af, waardoor die langer en dieper kan worden ingeademd. Het effect van één enkele trek kan vergeleken worden met dat van een sigaret; een ‘waterpijpsessie’, die tot een uur kan duren, heeft zo ongeveer het effect van een tweetal pakjes sigaretten.

Shisha is dus heel erg ongezond en de gebruiker loopt ook kans op een CO-vergiftiging door onvolledige verbranding van de gebruikte houtskooltjes.

Een uitdijend probleem

Tot een tiental jaren geleden bleven de problemen met shishabars voornamelijk beperkt tot de grote agglomeraties zoals Brussel, Antwerpen en Luik. Het gebruik is ondertussen echter wijdverbreid aan het worden zodat we over een reële dreiging voor de volksgezondheid mogen spreken. Dat de shishabars, zoals uit het cijfermateriaal blijkt, zich over het algemeen weinig gelegen laten aan de bestaande wetgeving maakt het probleem alleen maar acuter. 

In het licht van bovengenoemde ‘Werelddag zonder tabak’ verdient deze situatie bijzondere aandacht: het gaat om een groeiend fenomeen dat gemaskeerd wordt door een misleidende beeldvorming en potentieel vooral jongeren treft. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Paul Van den Meerssche, diensthoofd Inspectie Consumptieproducten, op het nummer 0475/70.08.77.  U kunt ook mailen naar apf.inspec@health.fgov.be.