17 nov 2023 11:47

RVA, FAVV, Regie der Gebouwen, FOD BOSA en FOD Justitie winnen Federale Inclusieprijs

De Federale Inclusieprijzen gaan dit jaar naar projecten van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. Deze projecten slaagden er stuk voor stuk in om elk op hun eigen manier de inclusie en diversiteit binnen de federale overheid te bevorderen. Daarmee zijn het meer dan terechte winnaars.

De Federale Inclusieprijzen werden afgelopen dinsdag, op 14 november, voor de elfde maal uitgereikt tijdens de Federale Dag van Inclusie. Dat gebeurde op initiatief van het federale netwerk diversiteit, in samenwerking met de FOD BOSA. Met deze prijzen willen zij het engagement van alle federale overheidsorganisaties op het vlak van inclusie en diversiteit in de kijker zetten. Bovendien is de uitreiking slechts één aspect van een ruimer evenement, waar verschillende sprekers het deze keer hadden over de impact van artificiële intelligentie (AI) op inclusie en diversiteit.

En de winnaars zijn...

De stemming voor de Federale Inclusieprijzen gebeurde dit jaar in twee rondes. Tijdens de eerste ronde gebeurde een eerste selectie door de academische werkgroep diversiteit en inclusie - een permanente groep van experts die ondersteund wordt door de FOD BOSA. Zij maakten een shortlist van drie projecten voor de Federale Inclusieprijs, de hoofdprijs, en voor de prijzen in de categorie ‘Originaliteit’ en ‘Beste voorbeeld’.

Nadien was het aan de hr-directeurs van de federale overheid en enkele externe inclusie-experten om te stemmen op hun favoriete projecten. De stemming voor de hoofdprijs leverde uiteindelijk een ex aequo op: zowel de Regie der Gebouwen als de FOD BOSA gaan zo met de Federale Inclusieprijs 2023 aan de haal. De prijs in de categorie ‘Originaliteit’ gaat naar het FAVV, terwijl de RVA het haalt in de categorie ‘Beste voorbeeld’. De publieksprijs, tot slot, werd gekozen door de aanwezigen op het event van de Federale Dag van Inclusie. Zij kozen voor het project van de FOD Justitie.

De prijzen werden uitgereikt door Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie, Personen met een handicap en Armoedebestrijding, Marie-Colline Leroy, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Ben Smeets, directeur-generaal van het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA en Joëlle Berghmans, sociaal consulent bij de RVA en voorzitster van het federaal netwerk diversiteit.

Winnende projecten toegelicht

 1. Federale Inclusieprijs

  De Regie der Gebouwen wint de hoofdprijs met het project ‘De handicap: erover praten is goed, begrijpen is beter!’. Dat project omvatte liefst 14 sensibiliseringsmomenten over de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze bereikte hiermee zo’n 170 van haar medewerkers die instaan voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en het beheer van federale overheidsgebouwen.

  De FOD BOSA is de andere winnaar van de hoofdprijs. De organisatie, die onder meer instaat voor de rekrutering binnen de federale overheid, krijgt deze prijs voor haar initiatief om voorbehouden selectieprocedures voor personen met een handicap op te zetten. Dat moet mee helpen om het aantal federale overheidsmedewerkers met een handicap op te krikken naar de beoogde 3% van het totaal.
   
 2. Prijs ‘Originaliteit’

  De prijs ‘Originaliteit’ gaat naar het FAVV voor de interne sensibiliseringsdag die het organiseerde onder de naam ‘Ongepast gedrag op de werkvloer, hoe gaan we ermee om?’. Deze dag startte met een theatervoorstelling die respectvolle communicatie onder de aandacht moest brengen. Vervolgens werd een bordspel gespeeld, dat binnen het FAVV zelf ontwikkeld is. Hierbij werden verschillende vormen van communicatie tegen elkaar afgewogen.
   
 3. Prijs ‘Beste voorbeeld’

  De RVA valt in de prijzen met het project ‘Code Respect’, dat de eerste plaats kreeg toegewezen in de categorie ‘Beste voorbeeld’. Al sinds 2016 heeft de RVA een diversiteitscode die medewerkers aanmoedigt om respectvol te zijn tegenover mekaar. Maar die code was toe aan een update. Het project ‘Code Respect’ stemt de interne richtlijnen af op de nieuwste regelgeving, verduidelijkt bepaalde concepten en legt meer de focus op inclusie, bijvoorbeeld door een plaats te geven aan thema’s als armoede en seksuele diversiteit.
   
 4. Publieksprijs

  De FOD Justitie krijgt de Publieksprijs, waarvoor zo’n 150 mensen hun stem uitbrachten. De organisatie wint met het project 'Geen groen? Niet doen'. Hiermee biedt ze haar medewerkers handvaten om (on)gewenst gedrag te herkennen en er gepast op te reageren vanuit verschillende rollen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vlaggensysteem, dat heel duidelijk maakt wat kan én niet kan.

Meer dan louter prijzen

De prijsuitreiking van de Federale Inclusieprijzen vond plaats op de Federale Dag van Inclusie, het omkaderende event waar ook altijd een inhoudelijk thema wordt uitgediept. Tijdens deze editie lag de focus op AI en de impact ervan op de inclusie en diversiteit binnen de federale overheid. Aan de hand van rondetafelgesprekken en workshops kwamen verschillende inspirerende inzichten en kwesties aan bod dankzij een gemengd panel met academische, technische en wettelijke expertise. Bijvoorbeeld hoe AI écht ten dienste kan staan van de burger, of inclusieve AI überhaupt mogelijk is en welke rol AI voor de federale overheid kan spelen.

Meer info over de acties en plannen omtrent inclusie en diversiteit binnen de federale overheid.

Over het federaal netwerk Diversiteit

Elke federale organisatie heeft een verantwoordelijke op het vlak van diversiteit en inclusie. Deze persoon zorgt intern voor een positieve houding tegenover het thema en zet eveneens acties op poten die een verschil maken. Al deze verantwoordelijken samen vormen het federaal netwerk diversiteit, waar de strategische doelstellingen van de stuurgroep worden geconcretiseerd. Alle diversiteitsverantwoordelijken maken ook deel uit van werkgroepen opgebouwd rond specifieke subthema’s.

Meer info over het federaal netwerk diversiteit.

Contact

Joëlle Berghmans van het federaal netwerk diversiteit via diversitynetwork@bosa.fgov.be.