21 nov 2014 09:35

Schelden of slaan, het komt even hard aan!

De campagne richt zich op jonge mannen en hun vrienden. Met choquerende slogans over verbaal geweld wil het Instituut erop wijzen dat ook deze vorm van geweld dezelfde gevolgen kan hebben als fysiek geweld en er bovendien ook toe kan leiden. Het Instituut wil mannen bewust maken van hun eigen uitspraken en gedrag. “Mannen plegen vaker partnergeweld dan vrouwen. Met deze campagne sporen we hen aan om ‘neen’ te zeggen tegen geweld op vrouwen en om hun vrienden aan te spreken indien zij (verbaal) agressief zijn tegenover hun partner,” zegt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.


Geweld tegen vrouwen in cijfers
• Volgens een grootschalig Europees onderzoek uitgevoerd door het Agency for Fundamental Rights in 2014 bleek dat in België in de afgelopen 12 maanden meer dan
300 000 vrouwen het slachtoffer zijn geworden van fysiek en/of seksueel geweld. Maar liefst 1 op 4 vrouwen gaf aan kleinerende of vernederende opmerkingen te hebben ondergaan vanwege de huidige partner of ex-partner in de privésfeer.
• In 2013 werden 61 028 gevallen van huiselijk geweld geregistreerd bij het parket, waaronder 24 260 zaken waarbij het om “slagen en verwondingen” ging. Dat zijn in totaal ongeveer 167 registraties per dag.
• 157 van de in 2013 bij het parket geregistreerde gevallen van partnergeweld gingen om doodslag, moord of poging tot moord of doodslag.


Partners
In de week van 25 november worden in het kader van de campagne een honderdtal acties ondernomen naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Verschillende partners zoals de provincies, politie, justitie, enkele federaal overheidsdiensten, Federatie Wallonië-Brussel, Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse overheid en vrouwenorganisaties doen mee aan de campagne en bereiken op die manier verscheidene doelgroepen. Verschillende BV’s zoals Ben Crabbé, Bart Peeters en Adriaan Van den Hoof,  hebben al hun steun aan de campagne toegezegd. Zij zullen op 25 november een selfie nemen met een campagne-T-shirt en deze foto posten op verschillende sociale media, waaronder de Facebookpagina van de campagne www.facebook.com/stoppartnergeweld. Het Instituut verspreidt ook affiches, speelkaarten en bierkaartjes in meer dan 400 cafés.


Het Nationaal Actieplan
De campagne kadert binnen het Nationaal Actieplan dat telkens bij de start van een nieuwe federale regering wordt opgesteld. In het plan staan maatregelen uitgewerkt om verschillende vormen van geweld op vrouwen te bestrijden. Het Instituut verzorgt de uitvoering ervan en raadt de nieuwe regering aan om van het bestrijden van geweld op vrouwen een prioriteit te maken. Dit jaar nog was het Nationaal Actieplan 2010-2014 een van de 25 genomineerden voor de Future Policy Award die uitgereikt wordt door specialisten van het World Future Council. Hiermee toonde België aan dat de genomen maatregelen zijn vruchten afwerpen, hoewel de strijd tegen geweld op vrouwen onophoudelijk blijft verder duren.


Het persdossier over de campagne op http://igvm-iefh.belgium.be/nl/


Perscontacten
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Elodie Debrumetz (communicatieverantwoordelijke)
Tel.: 02/233 49 47
GSM: 0497/ 23 67 67
elodie.debrumetz@iefh.belgique.be