06 mrt 2008 13:49

Senaat bespreekt Verdrag van Lissabon

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht geeft vandaag in de plenaire vergadering van de Senaat een grondige technische en politieke analyse van het Verdrag van Lissabon.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht geeft vandaag in de plenaire vergadering van de Senaat een grondige technische en politieke analyse van het Verdrag van Lissabon.

Senaat bespreekt Verdrag van Lissabon Brussel, 06 Maart 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht geeft vandaag in de plenaire vergadering van de Senaat een grondige technische en politieke analyse van het Verdrag van Lissabon. Met de unanieme goedkeuring in de Senaatscommissie werd de eerste stap in het ratificatieproces reeds gezet. Ook aan de volledige vergadering van de Senaat zal Minister De Gucht na het debat vragen het dossier goed te keuren en te verwijzen naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de volgende stap in het ratificatieproces. "Het hervormingsverdrag maakt een eind aan jaren van institutionele impasse", benadrukt Minister De Gucht, "en zorgt voor de vernieuwingen die de Europese Unie een pak transparanter, democratischer en efficiënter zullen maken. De Europese Grondwet bleek onhaalbaar, maar de essentie eruit is behouden gebleven". België heeft zichzelf een strak tijdsschema opgelegd voor de ratificatie van het Vedrag van Lissabon, die deze zomer finaal afgerond zou moeten worden, en de behandeling vandaag in de Senaat is een belangrijke etappe in dit proces. De vooropgestelde timing wordt aangehouden.