29 aug 2006 14:01

Situatie in Burundi

België is heel erg verontrust over de toestand in Burundi na de bekendmaking van een poging tot staatsgreep, alsook over de vele arrestaties, waaronder deze van de voormalige President van de Republiek, dhr. Domitien Ndayizeye en van andere personaliteiten.

België is heel erg verontrust over de toestand in Burundi na de bekendmaking van een poging tot staatsgreep, alsook over de vele arrestaties, waaronder deze van de voormalige President van de Republiek, dhr. Domitien Ndayizeye en van andere personaliteiten.

Brussel, 25/08/2006 België is heel erg verontrust over de toestand in Burundi na de bekendmaking van een poging tot staatsgreep, alsook over de vele arrestaties, waaronder deze van de voormalige President van de Republiek, dhr. Domitien Ndayizeye en van andere personaliteiten. België vraagt de Burundese regering onmiddellijk de bestaande gerechtelijke procedures en de mensenrechten te eerbiedigen. Voorts heeft België nota genomen van het engagement van de Burundese regering om de internationale gemeenschap op de hoogte te stellen van de conclusies van het gerechtelijk onderzoek dat hieromtrent lopende is. Het verwacht snel verduidelijkingen over de gearresteerden, meerbepaald over dhr. Domitien Ndayizeye. België wil de Burundese regering aanmoedigen klaarheid te scheppen in de beweringen over folteringen en om toe te staan dat de internationale mensenrechtenorganisaties toegang kunnen krijgen tot de personen die geïnterpelleerd worden, zoals in het engagement van de regering vermeld. Tenslotte vindt België dat Burundi het huidige democratiseringsproces moet voortzetten, in de geest van de dialoog, nationale verzoening en eerbied voor de rechtsstaat.