19 apr 2024 11:04

Smoking info, de nieuwe applicatie voor tabaksproducten en elektronische sigaretten in België

Deze applicatie is de eerste zoekmachine voor tabaksproducten en e-sigaretten in België en Europa en brengt transparante, uitgebreide en precieze informatie samen. Ze richt zich zowel tot consumenten als tot de commerciële sector.

Naar meer transparantie

In België gebruikt meer dan 15% van de bevolking dagelijks tabaksproducten en e-sigaretten. Om burgers te informeren over de risico’s en de samenstelling van hun product, lanceert de FOD Volksgezondheid ‘Smoking info’.

Deze applicatie heeft een tweeledig doel:

  • Enerzijds om consumenten volledige en transparante informatie aanbieden over de producten die ze gebruiken. Ze vinden er ook informatie over hoe ze effectief kunnen stoppen met roken en over de risico's van roken.
  • Ten tweede om het toezicht op de commerciële sector te vergemakkelijken door aan te geven welke producten zijn toegestaan en welke uit de handel moeten worden genomen. Ze zullen dit kunnen volgen op de positieve en negatieve lijsten, waarop alle producten staan die al dan niet verkocht mogen worden in België, of door rechtstreeks producten op te zoeken in de applicatie.

Op deze manier kunnen consumenten de ingrediënten in het product dat ze gebruiken raadplegen, evenals het nicotinegehalte. Uiteindelijk is het de bedoeling consumenten meer inzicht te geven in de samenstelling en de risico’s van de producten die ze gebruiken

 Smoking info beschikt over de volgende functies:

  • Geavanceerd zoeken op het product tabak, kruidenproduct of elektronische sigaret op basis van deze criteria: naam, fabrikant, ingrediënt, CAS-nummer (uniek identificatienummer voor chemische elementen)
  • Dagelijkse updates
  • Raadpleegbaar via de website of smartphone/PC
  • Beschikbaar in 3 talen: Frans, Nederlands en Engels.

Rookvrije generatie

De gezondheidsproblemen in verband met tabaksgebruik zijn talrijk en vormen een echte uitdaging voor de volksgezondheid. De interfederale strategie streeft naar maximum 10% dagelijkse rokers tegen 2028* (tegenover 15,4% nu), met het oog op een tabaksvrije generatie tegen 2040. De FOD Volksgezondheid speelt een actieve rol in het bereiken van deze doelstelling, in het bijzonder door het aanscherpen van de regels inzake kennisgeving, samenstelling, etikettering en vertegenwoordiging van producten. Ook de naleving van het verbod op de verkoop van tabak aan minderjarigen is een prioriteit.

 

Meer weten?