11 okt 2006 09:13

Snel visum voor Chinese zakenlui

Snel visum voor Chinese zakenlui

Snel visum voor Chinese zakenlui

Snel visum voor Chinese zakenlui Brussel, 10/10/2006. De FOD Buitenlandse zaken deelt mee dat sinds maandag 9 oktober de procedure voor de visumafgifte door de Belgische Ambassade in Beijing en door het Belgische Consulaat-Generaal in Shanghai, voor visumaanvragers die naar België moeten reizen op uitnodiging van Belgische bedrijven gevestigd in China wordt bespoedigd. Op enkele welbepaalde tijdstippen wordt een loket exclusief voor die visumaanvragers geopend. De visumaanvragen worden prioritair behandeld en, mits het dossier volledig is, kunnen zakenlui binnen de drie werkdagen rekenen op hun visum. Ons land zal vanaf begin volgend jaar ook visa afleveren in Guangzhou ( Canton). China kent een sterke economische groei en banden tussen Belgische en Chinese bedrijven worden intensiever. Het is belangrijk dat handelscontacten zonder uitstel kunnen plaatsvinden, niet alleen voor China maar ook voor ons land. Deze nieuwe regel inzake "business" visumafgifte past ook in het vernieuwde Azië-beleid van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, dat bijzondere aandacht besteedt aan onze relaties met dat continent. Bedrijven kunnen meer informatie verkrijgen op de Ambassade van België te Beijing en het Consulaat-Generaal te Shanghai (ter attentie van de visa sectie). E-mail adres : Beijing@diplobel.org E-mail adresse : Shanghai@diplobel.org