06 dec 2013 12:16

Splitsing van de zetel en het ambtsgebied van de gedeconcentreerde federale politie in het arrondissement BHV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zetel en het ambtsgebied van de gedeconcentreerde federale politie in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde splitst. 

Overeenkomstig het regeerakkoord van 1 december 2011 over de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV, dienen de zetel en het ambtsgebied van de gedeconcentreerde federale politie in het gebied geplitst te worden.

De zetel en het ambtsgebied van de gedeconcentreerde directies en diensten van de federale politie worden die van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en het administratief arrondissement Halle-Viloorde. Het gaat om de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties, gedeconcentreerde gerechtelijke directies,
arrondissementele informatiekruispunten.

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus