04 mei 2004 02:00

Staatsbezoek Poolse President 11-13/05/2004

Staatsbezoek Poolse President 11-13/05/2004

Staatsbezoek Poolse President 11-13/05/2004

BERICHT VOOR DE REDACTIES Programma --------------- Hierbij gaat een korte programma van het Staatsbezoek van Polen Accreditaties ------------------- Het bezoek mag alleen worden verslaan door in België geaccrediteerde journalisten. De perskaart die ofwel door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, ofwel door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken wordt afgegeven, dient duidelijk zichtbaar te worden gedragen. Pool Om een gedetailleerd programma van het bezoek te krijgen, gelieve een mail stuur op nathalie.baret@diplobel.fed.be of tel 02/501.80.68 . Poolsaanvragen dienen vóór woensdag 5 mei om 11 uur toe te komen bij de persdienst FAX 513.25.46 of nathalie.baret@diplobel.fed.be Voor de pools wordt voorrang gegeven aan de beeldpers. Dank u voor uw begrip. BEKNOPT PROGRAMMA VAN HET STAATSBEZOEK VAN ZIJNE EXCELLENTIE Aleksander KWASNIEWSKI, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN EN MEVROUW Jolanta KWASNIEWSKA DINSDAG 11 MEI BRUSSEL 10.30 u. AANKOMST OP DE MILITAIRE LUCHTHAVEN VAN MELSBROEK Verwelkoming door Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Filip en Prinses Mathilde en door de heer Louis Michel, vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken 11.00 u. OFFICIËLE VERWELKOMING OP HET PALEIZENPLEIN 11.25 u. Officiële foto in het Koninklijk Paleis Uitwisseling van geschenken en eretekens Betrekken van de koninklijke appartementen 12.00 u. EERBETOON AAN HET GRAF VAN DE ONBEKENDE SOLDAAT 13.00 .u LUNCH IN BESLOTEN KRING IN HET KONINKLIJK PALEIS MET DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE 15.00 u. ONTVANGST OP HET STADHUIS VAN BRUSSEL VERWELKOMING DOOR DE BURGEMEESTER 15.45 u. ONTHULLING VAN DE MONUMENTEN VAN GDANSK IN MINI EUROPE Programma van de President 16.30 u. ONDERHOUD MET DE VOORZITTERS VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN VAN DE SENAAT IN DE AMBTSWONING VAN DE VOORZITTER VAN DE SENAAT Programma van Mevrouw 16.20 u. BEZOEK AAN CHILD FOCUS _______ 18.00 u. AUDIËNTIE VOOR EERSTE MINISTER GUY VERHOFSTADT 20.00 u. GALADINER AANGEBODEN DOOR HUNNE MAJESTEITEN DE KONING EN DE KONINGIN WOENSDAG 12 MEI PROVINCIE LUIK 09.45 u. ONTVANGST IN HET PRINSBISSCHOPPELIJK PALEIS VERWELKOMING DOOR DE GOUVERNEUR Programma van de President 10.30 u. BEZOEK AAN HET CENTRE SPATIAL UNIVERSITEIT VAN LUIK Parc Scientifique du Sart Tilman __________ Programma van Mevrouw 10.20 u. BEZOEK AAN HET ARCHÉOFORUM VAN LUIK 10.55 u. BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING "L'AGE D'OR DE L'HORLOGERIE LIÉGEOISE" IN HET MUSEE D'ANSEMBOURG Gemeenschappelijk programma 11.45 u. ONTVANGST OP HET STADHUIS VERWELKOMING DOOR DE BURGEMEESTER 13.15 u. LUNCH AANGEBODEN DOOR DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE LUIK EN MEVROUW PAUL BOLLAND (Château de Harzée) BRUSSEL Programma van de President 16.25 u SLOTZITTING VAN HET ECONOMISCH SEMINARIE (VBO) _______ Programma van Mevrouw 17.00 u. SYMBOLISCHE OVERHANDIGING VAN EEN SLEUTEL EN ONMOETING MET POOLSE JONGEREN (Royal Yacht Club) ________ 18.00 .u ONTMOETING MET DE POOLSE GEMEENSCHAP OP DE AMBASSADE 20.00 u. WALKING DINNER AANGEBODEN DOOR ZIJNE EXCELLENTIE DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN EN MEVROUW KWASNIEVSKA (Kasteel van La Hulpe) DONDERDAG 13 MEI PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 09.30 u. ONTVANGST OP HET STADHUIS VAN LEUVEN VERWELKOMING DOOR DE BURGEMEESTER 10.00 u BEZOEK AAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Programma van de President 10.50 u. CONFERENTIE IN DE UNIVERSITEIT _________ Programma van Mevrouw 10.55 u. BEZOEK AAN HET LEMMENSINSTITUUT ________ 12.20 u. VERWELKOMING DOOR DE BURGEMEESTER EN DE GOUVERNEUR ONTMOETING MET HET PUBLIEK OP DE GROTE MARKT VAN DIEST 12.31 u. ONTVANGST IN HET MUSEUM 13.00 u. LUNCH AANGEBODEN DOOR DE HEER LODEWIJK DE WITTE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN DOOR DE STAD DIEST 14.30 u. OFFICIËLE AFSCHEIDSCEREMONIE GROTE MARKT VAN DIEST 15h30? CEREMONIE OP HET POOLS MILITAIR KERKHOF (LOMMEL) 16.50 u VERTREK NAAR WARSCHAU VAN ZIJNE EXCELLENTIE DE PRESIDENT EN MEVROUW KWASNIEWSKA EN HUN GEVOLG