12 jun 2008 18:00

Staatssecretaris Chastel spreekt de Conferentie van Parijs over Afghanistan toe

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft in Parijs België vertegenwoordigd op de internationale donorconferentie voor Afghanistan. Die wordt gezamenlijk voorgezeten door president Sarkozy, president Karzaï en VN secretaris-generaal Ban Ki Moon. Olivier Chastel verving in Parijs minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, die zelf op missie is in Azië.

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft in Parijs België vertegenwoordigd op de internationale donorconferentie voor Afghanistan. Die wordt gezamenlijk voorgezeten door president Sarkozy, president Karzaï en VN secretaris-generaal Ban Ki Moon. Olivier Chastel verving in Parijs minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, die zelf op missie is in Azië.

Staatssecretaris Chastel spreekt de Conferentie van Parijs over Afghanistan toe Brussel, 12 Juni 2008 Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft in Parijs België vertegenwoordigd op de internationale donorconferentie voor Afghanistan. Die wordt gezamenlijk voorgezeten door president Sarkozy, president Karzaï en VN secretaris-generaal Ban Ki Moon. Olivier Chastel verving in Parijs minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, die zelf op missie is in Azië. In zijn toespraak benadrukte de staatssecretaris het belang van governance en de synergie met acties in drie sleutelsectoren: steun aan ontheemden, plattelandsontwikkeling en het bevorderen van de rol van de vrouw in de samenleving. Olivier Chastel herinnerde aan onze belangrijke militaire bijdrage en de financiële inspanningen die ons land zich getroost heeft sinds het akkoord van Bonn in 2001 (60 miljoen EURO in twee vijfjaarlijkse schijven van 30 miljoen voor 2002-2006 en 2007-2011, voornamelijk in het budget van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken). Hij rechtvaardigde deze beslissing door te wijzen op de noodzaak om snel de institutionele en maatschappelijke structuren te verstevigen want zonder deze structuren kan een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling niet op gang komen. Na drugs bestempeld te hebben als een ‘kanker' verklaarde Olivier Chastel : « De afwezigheid van vooruitgang in de veiligheid belemmert de Afghanen in hun mogelijkheden om rechtsreeks bij te dragen tot de wederopbouw van het land. Het is cruciaal dat de Afghanen het vertrouwen terugvinden in de administratie en het gerecht van hun land. De vaak hachelijke toestand waarin vrouwen en ontheemden zich bevinden, ontzegt Afghanistan de energie en de mogelijkheden die het zo broodnodig heeft. We moeten hun deelname aan het sociale en economische leven stimuleren. » De staatssecretaris onderstreept ook het gevaar van een cultuur van intolerantie en straffeloosheid. Hiermee verwees hij naar de inspanningen van Buitenlandse Zaken in de dossiers van de terdoodveroordeling van Parwiz Kambakhsh, een jonge journalist, en de moord op onze landgenote Hélène De Beir en vier van haar collega's van AZG in 2004. De internationale donorconferentie voor Afghanistan in Parijs wordt georganiseerd op vraag van de Afghaanse autoriteiten en heeft als doel het herbevestigen van de politieke steun aan het Afghaanse volk. Zij verzamelt ministers en vertegenwoordigers uit een tachtigtal landen en organisaties die betrokken zijn bij het reconstructieproces en meer bepaald via de Afghaanse Nationale Ontwikkelingsstrategie (ANDS) en de doelstellingen van de Compact (Pact voor Afghanistan dat in 2006 in London werd gelanceerd). Zij werd voorafgegaan door een internationaal forum voor de civiele samenleving en de privésector op 24 mei.