01 apr 2004 02:00

Staatssecretaris Ries op Afghanistanconferentie

Staatssecretaris Ries op Afghanistanconferentie

Staatssecretaris Ries op Afghanistanconferentie

Brussel, 31 maart 2004, De Staatssecretaris voor Europese Zaken en voor Buitenlandse Zaken Frédérique Ries, die België vertegenwoordigt op de Conferentie "Afghanistan en de internationale gemeenschap, een partenariaat voor de toekomst" die momenteel in Berlijn doorgaat zal daar aankondigen dat de Belgische militaire aanwezigheid in het kader van ISAF binnenkort van 289 naar 600 soldaten zal gaan. Dit belangrijk engagement vertegenwoordigt voor 2004 een budget van 26 miljoen euro's en zet België in vierde positie van de landen die troepen bijdragen. Mevr Ries heeft overigens het engagement van België herhaalt om meer dan 30 miljoen Euro's vrij te maken voor de periode 2002-2006. Zij onderstreepte in het bijzonder de inspanningen van België in Afghanistan betreffende belangrijke domeinen zoals de versterking van de administratie en de verbetering van de status van de vrouw; bijvoorbeeld via een project dat de oprichting van "woman centres" in rurale gebieden op het oog heeft. "Twee jaren na de val van de Taliban blijft deze derde Afghanistan conferentie (na Tokyo en Brussel) meer dan nodig opdat de internationale gemeenschap zich zou beraden over haar militaire, humanitaire en financiële engagementen, alsook over de vooruitgang die nog moet geboekt worden. Vele landen hebben tijdens de conferentie hun beloften voor Afghanistan herhaald of verhoogd. België is daarbij niet achtergebleven vermits wij, zoals ik eerder aankondigde, onze militaire aanwezigheid zullen verdubbelen", aldus Mevrouw Ries.