07 feb 2005 01:00

Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut op werkbezoek in de Baltische staten van 7 tot 9 februari

De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal van maandag 7 tot en met woensdag 9 februari een werkbezoek afleggen in Estland, Letland en Litouwen. Dit werkbezoek kadert in het Belgische initiatief om de bilaterale diplomatie met zijn partners in de Unie te versterken ter bevordering van de Europese integratie.

De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal van maandag 7 tot en met woensdag 9 februari een werkbezoek afleggen in Estland, Letland en Litouwen. Dit werkbezoek kadert in het Belgische initiatief om de bilaterale diplomatie met zijn partners in de Unie te versterken ter bevordering van de Europese integratie.

Brussel, 4/02/2005. Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut op werkbezoek in de Baltische staten van 7 tot 9 februari De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal van maandag 7 tot en met woensdag 9 februari een werkbezoek afleggen in Estland, Letland en Litouwen. Dit werkbezoek kadert in het Belgische initiatief om de bilaterale diplomatie met zijn partners in de Unie te versterken ter bevordering van de Europese integratie. Tijdens zijn reis zal Didier Donfut een aantal ontmoetingen hebben met zijn ambtgenoten en andere regeringsleden. Ook met parlementsleden en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij zal hij gesprekken voeren. Zo zal hij in het kader van de Europese Lentetop meer bepaald ingaan op de Lissabonstrategie en het Stabiliteitspact. Daarnaast staan de belangrijkste actuele thema?s in de Europese Unie op de agenda, zoals de uitbreiding van de Unie, de ratificatie van het grondwettelijk verdrag of het nabuurschapbeleid. Vaststaande bezoeken zijn op 7 februari, in Tallinn (Estland), een ontmoeting met de Minister van Buitenlandse Zaken, Mevrouw Kristiina Ojuland, alsook met de Heer Rein Lang, voorzitter van de Estse parlementaire commissie Buitenlandse Zaken. Op 8 februari, vervolgens, begeeft Staatssecretaris Donfut zich naar Riga (Letland), waar hij gesprekken zal voeren met de Heer Artis Pabriks, Minister van Buitenlandse Zaken, en met zijn Letse ambtgenoot Normans Penke. Op 9 februari sluit Didier Donfut zijn Baltische tournee af te Vilnius (Litouwen) met een reeks bilaterale gesprekken. De Staatssecretaris voor Europese Zaken zal deze gelegenheid tevens benutten om de officiële inhuldiging van de Belgische ambassades te Tallinn (Estland) en Riga (Letland) voor te zitten. De opening van deze twee ambassades maakt de Belgische vertegenwoordiging voltallig in al de Lidstaten van de Europese Unie. Contactpersoon: Yannick Minsier 0476/660.365