04 mei 2016 10:59

Staking in de gevangenis: federale Ombudsman vraagt dringende maatregelen

Naar aanleiding van de stakingsacties in de gevangenissen in België, die intussen al meer dan acht dagen aan de gang zijn, vraagt de federale Ombudsman om dringende maatregelen te nemen zodat de minimale voorwaarden voor opsluiting van toepassing zijn. 

De omstandigheden die wij hebben vastgesteld tijdens de staking in de gevangenis van Vorst in oktober 2015 waren al alarmerend en hebben ons doen besluiten om op 18 april 2016 een aanbeveling aan het Parlement te doen. In die aanbeveling vragen wij algemene en reglementaire maatregelen te nemen om de fundamentele rechten en noden van de gedetineerden en de openbare veiligheid te verzekeren tijdens een staking in de penitentiaire sector.

 

Thans lijkt de toestand in meerdere gevangenissen van het land nog ernstiger .

 

Toepassing minimale voorwaarden

De Belgische Staat is veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel om maatregelen te nemen om een gevangenisregime te herstellen dat overeenstemt met de menselijke waardigheid in de gevangenissen van Nijvel en Ittre. De onderzoeksrechtbanken laten beschuldigden vrij omdat ze de detentievoorwaarden niet langer humaan achten.

In afwachting van de uitvoering van onze aanbeveling vragen wij aan de federale regering de nodige maatregelen te nemen opdat de minimale voorwaarden van opsluiting, zoals gesteld door de uitspraak door de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, zonder verwijl van toepassing zouden  zijn voor alle gedetineerden van het land.

 

Die voorwaarden omvatten een minimum van drie maaltijden per dag, waarvan één warme maaltijd, één op de twee dagen toegang tot de douches, één op de twee dagen toegang tot het gebruik van de telefoon, twee bezoeken per week door familie en  twee dagen per week de mogelijkheid tot een bezoek door advocaten en leden van de Commissie van Toezicht.

 

Wij doen overigens een oproep aan de vakbonden om tijdens de staking elke actie te vermijden die de mogelijkheid in de weg staat om te voldoen aan deze

minimale voorwaarden.

 

Meer informatie: contacteer de federale Ombudsman op 02/289.67.59 of via sandra.gasten@federaalombudsman.be