14 apr 2021 08:38

Startschot voor de onderhandeling van de nieuwe “beheerscontracten” voor NMBS en Infrabel

De regering wil van het spoor de ruggengraat van onze mobiliteit maken. Dat kan enkel als er ook richting gegeven wordt aan onze overheidsbedrijven. Daarvoor werd nu een eerste stap gezet: op vrijdag 2 april gaf de ministerraad, op voorstel van de minister van Mobiliteit, het startschot voor de onderhandelingen die de federale regering toelaten om nieuwe, ambitieuze beheerscontracten af te sluiten met NMBS en Infrabel.

“De bestaande beheerscontracten tussen de federale overheid, NMBS en Infrabel dateren van 2008. Jarenlang werd het spoorwegbeleid uitgewerkt zonder duidelijke politieke visie. Als minister van Mobiliteit wil ik een ambitieus kader geven via een openbaredienstcontract voor NMBS en een performantiecontract voor Infrabel. Ons doel is om meer reizigers naar het spoor te lokken en meer goederen te vervoeren per spoor. Daartoe moeten we onszelf ook nodige middelen geven, met een modern bestuurskader en krachtige priorteiten voor de toekomst van het spoor.”
Georges Gilkinet
Minister van Mobiliteit

Ontwerpspecificaties als inhoudstafel voor onderhandelingen

De minister van Mobiliteit wil meer dan ooit de reiziger en de klant centraal zetten. Daarom wordt de term “beheerscontract” vervangen door “openbaredienstencontract” voor NMBS en door “performantiecontract” voor Infrabel. De nadruk zal nu liggen op de resultaten die verwacht worden van de spoorwegondernemingen, in ruil voor de middelen die de staat hen toekent. De goedkeuring van de “ontwerpspecificaties voor de openbaredienstverplichtingen”, vorige vrijdag 2 april, is het startschot voor de onderhandelingen tussen de federale overheid, NMBS en Infrabel. Die specificaties vormen een  inhoudstafel van de toekomstige contracten tussen de overheid de spoorwegbedrijven.

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: “Met deze toekomstige contracten streven we verschillende doelstellingen voor moderne en efficiënte overheidsbedrijven na. Wij willen het treingebruik stimuleren, met meer mensen die de trein nemen en makkelijker overstappen naar de trein. Wij willen de dienstverlening aan de reizigers en de prestaties van de vervoersbedrijven verbeteren. Samenwerking met andere openbaarvervoermaatschappijen moet vanzelfsprekender worden, zodat de stations intermodaliteit aanmoedigen. Het personeelsbeleid moet diversiteit en gelijke kansen bevorderen. En onze bedrijven moeten uiteraard een voorbeeldfunctie vervullen op vlak van milieubeleid, zowel voor energie als voor de bescherming van de biodiversiteit. Dit alles zal worden opgenomen in de teksten van toekomstige contracten.”

De ontwikkeling van het aanbod en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, zowel voor het reizigers- als voor het vrachtvervoer, wordt geleidelijk, in fasen, uitgevoerd.

Een nieuwe adem voor 10 jaar

De vorige beheerscontracten dateren van 2008 en werden meermaals verlengd, maar bieden niet langer een goed kader voor de uitdagingen van de spoorwegen van de toekomst.

De nieuwe contracten zullen na een uitgebreide onderhandeling worden afgesloten tegen eind 2022 en gelden voor een periode van tien jaar. Dat is vooral voor NMBS cruciaal. In het regeerakkoord staat immers dat de Belgische staat via een onderhandse gunning de komende 10 jaar aanstelt als operator voor het Belgische net. Volgens de Europese regelgeving kan dat enkel onder strikte voorwaarden, onder andere met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening en kostenefficiëntie. Met de nieuwe contracten zal dat mogelijk zijn.