15 feb 2019 16:16

Statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit dat zorgt voor een statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen.

Het ontwerp stelt het statuut en de uitoefening van de functies vast voor:

  • bezoldigde aalmoezeniers van erkende erediensten
  • consulenten van erkende erediensten
  • moreel consulenten van de erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing
  • vrijwilligers die de gedetineerden de morele of religieuze bijstand in de penitentiaire inrichtingen verlenen

Het ontwerp regelt de wedden, de arbeidsvoorwaarden en de socialezekerheidsrechten van de aalmoezeniers en de (moreel) consulenten. Zo waarborgt het de persoonlijke materiële rechten en de gelijke behandeling van deze personen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erkende erediensten en de moreel consulenten van de door de wet erkende niet confessionele levensbeschouwelijke organisaties bij de gevangenissen