12 mrt 2010 14:02

Steven Vanackere - 1.600 woningen in Oost-Jeruzalem.

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere sluit zich aan bij de veroordeling door de EU van de beslissing van de Israëlische regering 1.600 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem.

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere sluit zich aan bij de veroordeling door de EU van de beslissing van de Israëlische regering 1.600 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem.

Steven Vanackere - 1.600 woningen in Oost-Jeruzalem. Brussel, 12 maart 2010 Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere sluit zich aan bij de veroordeling door de EU van de beslissing van de Israëlische regering 1.600 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem: "Cathy Ashton merkt in haar verklaring in naam van de EU terecht op dat deze kolonisering strijdig is met het internationaal recht. Deze beslissing bemoeilijkt bovendien de positie van President Abbas en van de Palestijnse autoriteit. Dit precies op een ogenblik dat ze een nieuwe kans willen geven voor de herneming van de dialoog en in een context waar zij de enige geloofwaardige en legitieme gesprekspartners van Israël blijven, met het oog op het verwezenlijken van de oplossing van twee Staten, Israël en Palestina, die naast elkaar bestaan in vrede en veiligheid." Steven Vanackere blijft hopen dat indirecte gesprekken tussen de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteit (‘proximity talks') met een bemiddelende rol voor de Amerikaanse Speciaal Gezant voor het Midden-Oosten, George Mitchell, kunnen leiden tot directe onderhandelingen en een vredesakkoord over alle uitstaande kwesties steunen. "Het vooruitzicht van deze dialoog is een teken van hoop, na een nieuwe periode van stagnatie in het Vredesproces. Ik heb dit onlangs nog benadrukt bij Minister Lieberman en President Abbas," aldus de Minister. "Alle betrokken partijen, in de eerste plaats Israëliërs en Palestijnen, ondersteund door de landen in de regio en de internationale gemeenschap, moeten bijdragen tot het opbouwen van het nodige vertrouwen. De Europese Unie heeft zich steeds bereid verklaard hiertoe actief bij te dragen, in nauwe samenwerking met de andere leden van het Kwartet."