25 mei 2010 16:00

Steven Vanackere – 42.489 Belgen in het buitenland gaan stemmen.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, deelt mee dat de verwerking van de registratieformulieren met het oog op deelname aan de stemming door Belgen in het buitenland voor de federale verkiezingen van 13 juni is afgerond. Vandaag worden alle gegevens overgemaakt aan de gemeenten die de kiezers dan toevoegen aan hun kieslijsten.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, deelt mee dat de verwerking van de registratieformulieren met het oog op deelname aan de stemming door Belgen in het buitenland voor de federale verkiezingen van 13 juni is afgerond. Vandaag worden alle gegevens overgemaakt aan de gemeenten die de kiezers dan toevoegen aan hun kieslijsten.

Steven Vanackere – 42.489 Belgen in het buitenland gaan stemmen. Brussel, 25 mei 2010 Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, deelt mee dat de verwerking van de registratieformulieren met het oog op deelname aan de stemming door Belgen in het buitenland voor de federale verkiezingen van 13 juni is afgerond. Vandaag worden alle gegevens overgemaakt aan de gemeenten die de kiezers dan toevoegen aan hun kieslijsten. 42.489 Belgen hebben zich uiteindelijk ingeschreven. Gezien de omstandigheden van vervroegde verkiezingen en de daardoor noodzakelijkerwijs korte periode van inschrijving, is dat cijfer als een behoorlijk resultaat te beschouwen. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, onze ambassades en consulaten hebben zich hard ingespannen om de kiesgerechtigde Belgen, verspreid over de hele wereld, te informeren over de verkiezingen in ons land en duiding te geven bij hun mogelijkheid om aan die verkiezingen vanuit het buitenland deel te nemen. Deze informatiecampagne heeft er ook toe bijgedragen dat het aandeel van de Belgen die hun stem wensen uit te brengen per brief, aanzienlijk is afgenomen. Waar in het verleden ongeveer 60% van de Belgen bij hun inschrijving kozen voor het stemmen per brief, is dat nu slechts nog 45 %. Twee derden daarvan komen bovendien uit de ons omringende landen, met vlotte post- en communicatiediensten. Het stemmen op de diplomatieke en consulaire posten zelf heeft daarentegen stevig aan belang gewonnen en beloopt nu 31% van het totaal, tegenover amper 13% bij eerdere verkiezingen. . De cijfers kunnen als volgt worden opgedeeld: - persoonlijk in België komen stemmen – 5 % - per volmacht in België stemmen – 19 % - persoonlijk op de Ambassade of het Consulaat stemmen – 28 % - per volmacht stemmen op de Ambassade of het Consulaat – 3 % - per brief stemmen – 45% Wat de kiesomschrijving betreft zijn de cijfers als volgt: Antwerpen : 5.802 BHV : 14.019 Henegouwen: 3.148 Limburg : 1.673 Luik : 4.075 Luxemburg : 1.423 Namen: 1.583 Oost Vlaanderen : 3.542 Vlaams Brabant : 1.549 Waals Brabant : 2.562 West Vlaanderen : 3.113 De tien belangrijkste landen qua aantal kiezers zijn Frankrijk (6711), de Verenigde Staten (3313), Duitsland (3038), het Verenigd Koninkrijk (2098), Luxemburg (2053), Zwitserland (2022), Spanje (1889), Nederland (1619), Zuid Afrika (935) en Argentinië (926). Dit weerspiegelt uiteraard in grote mate de geografische verspreiding van onze Belgische gemeenschappen in het buitenland.