05 mrt 2010 13:15

Steven Vanackere onderlijnt zijn engagement voor de bevordering van vrouwenrechten

Steven Vanackere onderlijnt zijn engagement voor de bevordering van vrouwenrechten, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart.

Steven Vanackere onderlijnt zijn engagement voor de bevordering van vrouwenrechten, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart.

Steven Vanackere onderlijnt zijn engagement voor de bevordering van vrouwenrechten, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart. Brussel, 5 maart 2010 Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere wil ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag, zijn engagement en dat van het Belgische diplomatieke corps voor de bescherming en bevordering van vrouwenrechten onderlijnen. Zoals de Minister deze week al meegaf aan de internationale gemeenschap tijdens de VN Mensenrechtenraad in Genève, behoort de strijd tegen geweld en discriminatie tegen vrouwen, tot de Belgische prioriteiten inzake mensenrechten. "De situatie van vrouwen blijft zeer zorgwekkend in een groot aantal landen en regio's ter wereld, zowel binnen als buiten conflictsituaties", aldus Minister Vanackere. Op de Internationale Vrouwendag hernieuwt de Minister het Belgische engagement om strijd te leveren tegen traditionele praktijken, zoals vrouwenbesnijdenis of kindhuwelijken, die het leven van vrouwen en meisjes aantast in al hun facetten en kent hij zijn steun toe aan het werk van Rashida Manjoo, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake geweld tegen vrouwen. De Minister verheugt zich bovendien ook over de aanstelling van Margot Wallström als Speciaal Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor seksueel geweld in conflictsituaties. De Minister herinnert eraan dat het respect voor mensenrechten en duurzame vrede enkel op een solide manier verder kan worden uitgebouwd, wanneer de rol van vrouwen bij de beslissingen en de acties rond vredeshandhaving en wederopbouw na conflicten wordt versterkt. In het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van dit jaar wil Minister Vanackere met enkele evenementen – in Brussel, Genève en New York – de tiende verjaardag van Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid in het voetlicht plaatsen, met aandacht voor de drie pijlers van deze resolutie, met name protectie, preventie en participatie. Want de bescherming en bevordering van vrouwenrechten dient ook na de Internationale Vrouwendag onze onverdeelde aandacht te krijgen.