19 mrt 2010 12:20

Steven Vanackere over de verlenging van het Belgische engagement in Afghanistan tot einde 2011.

Op voorstel van Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft het Kernkabinet beslist om het Belgische engagement in Afghanistan te verlengen tot het einde van 2011.

Op voorstel van Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft het Kernkabinet beslist om het Belgische engagement in Afghanistan te verlengen tot het einde van 2011.

Steven Vanackere over de verlenging van het Belgische engagement in Afghanistan tot einde 2011. Brussel, 19 maart 2010 Op voorstel van Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft het Kernkabinet beslist om het Belgische engagement in Afghanistan te verlengen tot het einde van 2011. Steven Vanackere benadrukt dat België zich hiermee inschakelt in de civiel-militaire transitiestrategie die de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap eind januari hebben vastgelegd tijdens de Conferentie van Londen. De minister is van oordeel dat België op die manier zijn geloofwaardigheid als internationale partner bevestigt, wat niet zonder belang is in een jaar wanneer we een Europees voorzitterschap op ons nemen. Voor de Afghaanse bevolking is het ook belangrijk te weten dat het engagement van de geallieerden een stabiele factor is en dat er extra inspanningen komen om het welzijn van de burger vooruit te helpen. De beslissing van de regering omvat het volgende: - Het Belgische militaire engagement blijft in 2011 behouden binnen het bestaande plafond. In overeenstemming met de vraag van de NAVO en de conclusies van de Conferentie van Londen zal een grotere focus worden gelegd op training en vorming van de Afghaanse strijdkrachten. - Het budget voor ontwikkelingssamenwerking en vredesopbouw wordt verhoogd naar minstens 13 miljoen euro in 2011 wat een verdere stijging is t.o.v. het bedrag van 12 miljoen euro in 2009. - De inspanningen ten gunste van EUPOL (vijf personen, waarvan drie leden van de federale politie) blijven ook in 2011 onverminderd behouden. - Het mandaat van de Speciale Gezant voor Afghanistan, Jean-Arthur Régibeau, wordt verlengd tot 2011 en in overeenstemming met wat voorafgaat wordt de Belgische diplomatieke aanwezigheid versterkt.