31 mrt 2010 14:16

Steven Vanackere - West-Europese Unie

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere deelt mee dat de Belgische regering deze ochtend heeft ingestemd met de opheffing van de West-Europese Unie (WEU). De 10 lidstaten van de WEU publiceren vandaag een gemeenschappelijke verklaring waarin de sluiting van de organisatie wordt aangekondigd.

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere deelt mee dat de Belgische regering deze ochtend heeft ingestemd met de opheffing van de West-Europese Unie (WEU). De 10 lidstaten van de WEU publiceren vandaag een gemeenschappelijke verklaring waarin de sluiting van de organisatie wordt aangekondigd.

Steven Vanackere - West-Europese Unie Brussel, 31 maart 2010 Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere deelt mee dat de Belgische regering deze ochtend heeft ingestemd met de opheffing van de West-Europese Unie (WEU). De 10 lidstaten van de WEU publiceren vandaag een gemeenschappelijke verklaring waarin de sluiting van de organisatie wordt aangekondigd. Indien de Europese Unie geleidelijk de bouwstenen voor een Europees defensiebeleid heeft kunnen samenbrengen, mag het belang van de WEU daarbij niet onderschat worden. De WEU heeft na de Tweede Wereldoorlog het voortouw genomen in de opbouw van een Europese Defensie met vooral het engagement voor wederzijdse defensie in het Verdrag van Brussel uit 1948 dat de WEU creëerde. Dit heel ambitieus engagement van wederzijdse defensie hebben de lidstaten in hun verklaring vandaag nog eens herhaald. Ondertussen heeft de Europese Unie in toenemende mate een Europees defensiebeleid ontwikkeld. Met het in werking treden van het Verdrag van Lissabon hebben we met artikel 42.7 ook een verdragrechtelijk Europees engagement van wederzijdse bijstand en verdediging binnen de EU. Vanuit budgettair standpunt was het in stand houden van de WEU dus nog moeilijk verdedigbaar. Volgens planning zal in juni 2011 de sluiting van de organisatie afgehandeld zijn. De WEU was een belangrijk forum voor parlementaire dialoog. Steven Vanackere hecht veel waarde aan deze band met de parlementaire vertegenwoordigers. Hij hoopt dat de parlementaire dialoog op een andere manier zal worden verder gezet. In hun gemeenschappelijke verklaring suggereren de lidstaten van de WEU dat protocol 1 bij het Verdrag van Lissabon over de rol van nationale parlementen in de EU hiervoor een basis kan vormen.