09 jul 2013 14:55

Strijd tegen de internationale fiscale fraude - FATCA

Door de vaste wil om zo snel mogelijk een FATCA-akkoord af te sluiten met het Amerikaanse Ministerie van Financiën (IRS) engageert  België zich ten volle in de strijd tegen de internationale fiscale fraude.

Bijgaand document geeft een overzicht van de evolutie in het FATCA-dossier, het intergouvernementeel akkoord met de Amerikaanse belastingadministratie om financiële informatie op wederkerige basis uit te wisselen.
De effectieve gegevensuitwisseling zal normaliter plaatsvinden vanaf 2015.