06 nov 2013 12:05

Studie van scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050

Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% is mogelijk
en verschillende pisten zijn denkbaar !
 

 

Vandaag stelde Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, in het IHECS de resultaten voor van een studie over mogelijke scenario’s voor een transitie van België naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Een dergelijke transitie vertegenwoordigt een grote uitdaging en vergt een aantal belangrijke gedragswijzigingen en investeringen. Maar anderzijds blijkt deze transitie volstrekt mogelijk en worden de nodige bijkomende investeringsuitgaven gecompenseerd door de verlaging van de energiefactuur.


In de context van onze internationale en Europese verplichtingen om een nationale “low carbon”-strategie te ontwikkelen, heeft de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een studie besteld naar de mogelijke transitiepaden voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% op het Belgische grondgebied. Meer dan 100 deskundigen en stakeholders werden daarvoor geraadpleegd.
 

Voor elk van de grote sectoren met uitstoot werden de belangrijkste activiteitsparameters voor de verlaging van hun uitstoot geïdentificeerd en geanalyseerd, net als de opties (ambitieniveaus) om de uitstoot te verminderen. Daarna werden 5 “low carbon” scenario’s uitgewerkt, waarvan er 3 een reductie met 80% voorzien. De twee andere behalen een vermindering met respectievelijk 87% en 95%.
 

Een transitie is mogelijk via een aantal maatregelen in verschillende sectoren:
- een vermindering van de mobiliteitsvraag (samen met een ‘modal shift’) en meer elektrisch vervoer
- meer renovatie van bestaande gebouwen en het gebruik van ecologische verwarmingssystemen
- een verdere verhoging van de energie-efficiëntie en een verbetering van processen in de industrie
- een gedragswijziging wat onze voeding betreft
- een verhoogd aandeel van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in de energiemix


De studie leidde ook tot vijf meer algemene bevindingen:
- de vermindering van de energievraag is essentieel
- fossiele brandstoffen zullen in hoge mate plaats ruimen voor hernieuwbare energiebronnen
- duurzame biomassa en de afvang en opslag van koolstof kunnen een belangrijke rol spelen maar roepen ook vragen op
- intermitterende energiebronnen (wind, zon) zullen aanzienlijk toenemen en zijn beheersbaar maar hun integratie vergt ingrijpende maatregelen
- Tenslotte zijn bijkomende investeringsuitgaven nodig. Die zullen echter gecompenseerd worden door verminderde brandstofkosten. Dit plaatst de vraag naar de financiering in het centrum van het debat over de transitie.
 

Het rapport van de studie is op de website www.klimaat.be/2050 beschikbaar. U vindt er ook:
- een brochure in 3 talen, die een samenvatting van de bevindingen van de studie brengt
- een online rekenmodule, die toelaat de scenario’s te analyseren en er zelf nieuwe te creëren
- een mapping (presentatie in kaartvorm) van koolstofarme initiatieven in België en in Europa

 

Voor meer inlichtingen:
 Isabel Casteleyn: isabel.casteleyn@wathelet.fed.be  tel. 02 790 57 81 / 0476 94 13 37
 Luc Dries: luc.dries@milieu.belgie.be, tel.:  02 524 95 39 / 0473 338 340