16 nov 2005 13:45

Task Force International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zijn verheugd over het feit dat België op 15.11.2005 te Krakow als volwaardig lid werd opgenomen in de "Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research".

Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zijn verheugd over het feit dat België op 15.11.2005 te Krakow als volwaardig lid werd opgenomen in de "Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research".

Brussel, 16.11.2005. Eerste Minister Guy Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zijn verheugd over het feit dat België op 15.11.2005 te Krakow als volwaardig lid werd opgenomen in de "Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research". Deze toetreding moet een verbetering van de inspanningen inzake opvoeding, onderzoek en de uitwisseling van ervaringen door ons land op internationaal vlak bevorderen. 60 jaren na de bevrijding van Auschwitz en na het einde van de Tweede Wereldoorlog doet België opnieuw een belangrijke stap om de herinnering aan de Shoah te bewaren. Zodoende levert het een inspanning om genocide en andere misdaden tegen de mensheid in de toekomst te helpen verhinderen. De deelname van België aan de Actiegroep zal gebeuren op basis van een gemeenschappelijke inspanning van de federale regering en de gemeenschappen, die samen beslist hebben de kandidatuur van ons land in te dienen.