03 jan 2007 12:25

Task Force Mineral Resources in Central Africa (TF MIRECA)

Op 20 december 2006 opende te Brussel de "Task Force Mineral Resources in Central Africa" (TF MIRECA) haar werkzaamheden.

Op 20 december 2006 opende te Brussel de "Task Force Mineral Resources in Central Africa" (TF MIRECA) haar werkzaamheden.

Brussel, 22/12/2006. Op 20 december 2006 opende te Brussel de "Task Force Mineral Resources in Central Africa" (TF MIRECA) haar werkzaamheden. De werkgroep is een intiatief van Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht en is samengesteld uit een tiental vertegenwoordigers van Belgische universiteiten, gespecialiseerde NGO's, het Koninklijk Museum voor Midden Africa, het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen, en de Overheidsdiensten Wetenschapsbeleid en Buitenlandse Zaken. De problematiek van het beheer van natuurlijke rijkdommen geniet nationaal en internationaal steeds meer aandacht. De TF MIRECA is in het leven geroepen om het Belgische beleid wetenschappelijk te onderbouwen. In een daglange werksessie met een twintigtal genodigden maakte de werkgroep een stand van zaken op van de Centraal-Afrikaanse mijnproblematiek in al zijn dimensies. "De natuurlijke rijkdommen van Congo hebben jarenlang de conflicten in Centraal-Afrika gevoed. Nu moeten we die logica omdraaien, en kunnen de grondstoffen de middelen genereren voor de versterking van de vrede en economische ontwikkeling. België wil dit proces actief ondersteunen.", volgens Minister De Gucht. De Task force zal ook een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijkheden voor certifiëring/tracering van minerale grondstoffen met als doel de illegale ontginning en uitvoer tegen te gaan en transparantie in de mijnsector te bevorderen. Het seminarie van 20 december was overigens slechts een eerste stap. De consultatie- en studieronde is nu begonnen.